ZUS wypłacił dodatek solidarnościowy dla 17 tys. osób, kto może jeszcze wnioskować?

ZUS wypłacił dodatek solidarnościowy dla 17 tys. osób, kto może jeszcze wnioskować?
Fot. stock.adobe.com/johan10
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
ZUS wypłacił pierwsze dodatki solidarnościowe dla ok. 17 tys. osób na kwotę ponad 20 mln złotych. Prawo do świadczenia przysługuje osobom, które po 15 marca 2020 roku straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19. Świadczenie wynosi 1400 zł i można je pobierać maksymalnie przez 3 miesiące.

#GertrudaUścińska: #DodatekSolidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia #TarczaAntykryzysowa #COVID19 @zus_pl

‒ Tak szybkie wsparcie osób uprawnionych do nowego świadczenia z tytułu utraty pracy z powodu epidemii koronawirusa było możliwe dzięki wysokiej jakości przygotowaniu organizacyjnemu, finansowemu i informatycznemu Zakładu.

Wymagało to ogromnej mobilizacji pracowników ZUS – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Dodała też, że wypłata dodatku to kolejne ogromne zadanie, które ZUS wziął na siebie.

Kto może wnioskować?

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła.

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Czytaj także: Dodatek solidarnościowy: ustawa weszła w życie. Dla kogo 1400 zł miesięcznie?

‒ Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek – podkreśla prezes ZUS.

Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy.

Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

ZUS opłaca składki

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składkę emerytalną i rentową, a także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Czytaj także: Sejm odrzucił w piątek, 19 czerwca większość poprawek Senatu, dodatek solidarnościowy nie będzie wyższy o 100 zł

Tylko e-wnioski

O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Czytaj także: Dodatek solidarnościowy: nowe świadczenie zwolnione spod egzekucji w związku z COVID-19

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS