Złota dekada polskiej fotowoltaiki, następna będzie platynowa?

Złota dekada polskiej fotowoltaiki, następna będzie platynowa?
Fot. stock.adobe.com/bluedesign
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił w środę 25 maja dziesiątą edycję raportu "Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022". Autorzy jubileuszowej edycji raportu nazwali ostatnie 10 lat rozwoju branży "złotą dekadą polskiej fotowoltaiki".

-Zaistniała w roku 2021 sytuacja jest zwieńczeniem wielu lat pracy całej branży, a w szczególności boomu fotowoltaicznego ostatnich czterech lat, kiedy fotowoltaika stała się hitem inwestycyjnym i wehikułem gospodarczym na skalę europejską – mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej i zaznacza:

-Pod względem przyrostu nowych mocy PV w 2018 roku Polska w UE była na ósmym miejscu, w 2019 – na piątym, w 2020 – na czwartym, a w 2021 – na drugim, z imponującym rocznym przyrostem mocy: 3,7 GW. W maju bieżącego roku łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10 GW, co daje nam także wysokie, siódme miejsce w Europie. Aktualna prognoza mocy PV do 2030 roku to 28,5 GW, co powinno pozwolić Polsce na utrzymanie się w europejskiej czołówce przynajmniej do 2025 roku.

Prosumenci i system aukcyjny

Jak zaznaczono w raporcie ogromny wkład w rozwój fotowoltaiki w Polsce, tak jak w poprzednich latach, mieli prosumenci indywidualni (niemal 80% udziału w rynku). Wymierne efekty przyniósł też system aukcyjny – pierwszy gigawat mocy w farmach fotowoltaicznych oddaje już energię do sieci.

Sukcesem zakończył się sześcioletni okresu wsparcia aukcyjnego. Łączna moc projektów fotowoltaicznych, które wygrały wszystkie dotychczasowe aukcje przekroczyła 6,3 GW, co uczyniło z Polski wielki plac budowy i miejsce nowoczesnej transformacji energetycznej także na najbliższe 2-3 lata.

Już na koniec tego roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych może wynieść 12 GW. Zgodnie z przewidywaniami moc 20 GW w fotowoltaice zostanie osiągnięta w 2025 roku, a w 2030 skumulowana moc zainstalowana może wynieść nawet 28,5 GW.

Wąskie gardło, sieci energetyczne

-Energetyka słoneczna jest głównym motorem napędowym rozwoju OZE w Polsce. To rezultat celowej i odpowiedzialnej polityki rządu, ukierunkowanej na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilnych dostaw energii do odbiorców końcowych- mówi Minister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Jak zaznacza kluczowe jest stworzenie odpowiedniego otoczenia prawno-ekonomicznego dla dalszego rozwoju sektora na warunkach rynkowych.

-Dalsza współpraca administracji rządowej z interesariuszami sektora jest niezbędna, aby Polska mogła kontynuować transformację energetyczną w oparciu o nowoczesne zeroemisyjne technologie. Najlepszą formułą dla tej współpracy jest Porozumienie sektorowe zawarte 16 grudnia 2021 roku. Jego celem jest budowa łańcucha wartości, w tym przemysłu PV, ze szczególnym naciskiem na maksymalizację polskiego wkładu – local content – podsumowuje Ireneusz Zyska.

Jednak istotną barierą w rozwoju fotowoltaiki w Polsce, co zauważają autorzy raportu, jest dostępność mocy przyłączeniowych i stan infrastruktury sieciowej.

– Rozwój elektrowni fotowoltaicznych jest od strony technicznej limitowany dostępnością mocy przyłączeniowych i stanem infrastruktury sieciowej – podkreśla Grzegorz Wiśniewski.

Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022” powstał we współpracy z firmami z branży. Partnerami tegorocznego raportu są: BayWa r.e., mBank, Soltec oraz Alseva, Corab, OX2, PCWO Energy, Polenergia Fotowoltaika.

Patronem medialnym raportu, jak co roku, jest aleBank.pl

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej / IEO