Instytut Energetyki Odnawialnej o rekordowych przyrostach mocy farm wiatrowych w latach 2022-2023

Instytut Energetyki Odnawialnej  o rekordowych przyrostach mocy farm wiatrowych w latach 2022-2023
Fot. stock.adobe.com/Andrzej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według najnowszej bazy danych Instytutu Energetyki Odnawialnej „Funkcjonujące Elektrownie i Farmy Wiatrowe w Polsce 2024”, w marcu 2024 r. działało 1400 instalacji wiatrowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, z czego 799 (8 923,7MW) to instalacje powyżej 1 MW. Łączna moc zainstalowana osiągnęła 9320,4 MW, poinformował Instytut.

Zdecydowana większość mocy zainstalowanej to farmy wiatrowe powyżej 30 MW (7000 MW). W 2023 roku odnotowano rekordowy w historii przyrost mocy zainstalowanej – 1261 MW, za który w większości odpowiadają duże instalacje wiatrowe (1205 MW w 65 instalacjach, które rozpoczęły dostarczanie energii do sieci).

Jest to głównie rezultat realizacji projektów wiatrowych, które wygrały aukcje na energię z OZE.

Energetyka wiatrowa w Polsce - marzec 2024, IEO

Na uwagę zasługuje rozkład przestrzenny instalacji wiatrowych w Polsce. Wyraźnie widoczny jest podział pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią kraju.

Niekwestionowanym liderem w zakresie zrealizowanych projektów jest województwo zachodniopomorskie, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że są to często projekty duże, w postaci farm wiatrowych o mocy 30 MW i więcej.

2 wykres Energetyka wiatrowa w Polsce - marzec 2024, IEO

Czytaj także: Pierwsza inwestycja EBI w morską energetykę wiatrową w Polsce

Farmy wiatrowe a struktura własnościowa gruntów rolnych

Z kolei województwa takie, jak kujawsko-pomorskie, łódzkie i wielkopolskie (które awansowało na drugie miejsce pod względem łącznej mocy zainstalowanej) przodują w zakresie instalacji do 1 MW.

Ogólnie moc zainstalowana i liczba dużych instalacji wiatrowych, w tym farm, wyraźnie korelują ze strukturą własnościową gruntów rolnych (duże gospodarstwa) oraz występowaniem rozproszonej zabudowy siedliskowej.

W praktyce dostęp do dużych obszarów w posiadaniu jednego właściciela i brak pojedynczych zabudowań (co ułatwia przeprocedowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji) ma większe znaczenie dla rozwoju projektów niż występowanie obszarów chronionych.

Efekt ten można było zauważyć już w przed wprowadzeniem ustawy „10H”, a wyniki z ostatniego roku tylko go potwierdzają.

3 wykres Energetyka wiatrowa w Polsce - marzec 2024, IEO

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Ochrona Środowiska | Banki zapewniają finansowanie zielonych inwestycji

Właściciele farm wiatrowych

Struktura własnościowa farm wiatrowych w Polsce uległa pewnym zmianom.

W dalszym ciągu ponad 50% mocy zainstalowanej przyłączonych do sieci dużych instalacji wiatrowych posiada 13 największych inwestorów (w tym PGE, Tauron i Energa).

Liderem zestawienia, jeśli chodzi o moc zainstalowaną jest ponownie PGE – 797,2 MW w 22 farmach wiatrowych.

Podstawową zmianę w rankingu operatorów farm wiatrowych spowodowała sprzedaż przez EDPR części posiadanego portfolio francuskiemu funduszowi inwestycyjnemu Mirova.

Spowodowało to, że na drugie miejsce w zestawieniu, zajmowane dotąd przez EDPR przesunęła się Polenergia. Biorąc pod uwagę aktywność funduszu Mirova w zakresie akwizycji projektów, można spodziewać się dalszego wzrostu udziałów tego funduszu w strukturze mocy zainstalowanej.

4 wykres Energetyka wiatrowa w Polsce - marzec 2024, IEO

Baza danych IEO zawiera szereg szczegółowych informacji o każdej z farm, w tym: lokalizacja, moc przyłączeniowa, data rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej oraz dane inwestora, z uwzględnieniem grup holdingowych.

Najwięcej farm wiatrowych mają w swoich zasobach odpowiednio Tauron (42), RWE (30), PROKON (28) i POLAND ENERGY HOLDINGS (26).

Większe portfolia farm wiatrowych pozwalają na elastyczne dopasowanie oferty na sprzedaż energii dla różnych jej odbiorców w ramach umów PPA.

Baza danych „Funkcjonujące Elektrownie i Farmy Wiatrowe w Polsce 2024” dostępna jest pod linkiem.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej / IEO