Zjednoczone siły Królestwa przeciw oszustwom

Zjednoczone siły Królestwa przeciw oszustwom
Fot. stock.adobe.com / pcruciatti
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Brytyjski rząd i biznes zwalczają oszustwa w ramach wspólnej grupy zadaniowej - Joint Fraud Taskforce. Branże bankowości detalicznej, telekomunikacji i księgowości podpisały niezależnie trzy deklaracje (karty) zobowiązujące je do wzmocnienia wysiłków w tym obszarze, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Rządowa grupa zadaniowa zebrała kluczowe sektory, aby pomóc chronić ludzi i gospodarkę przed rosnącym zagrożeniem oszustwami i ich konsekwencjami. Poza przedstawicielami rządu i sektora prywatnego, we wspólnym gronie zasiadają też reprezentanci organów regulacyjnych, organów ścigania i przedstawicieli ofiar.

Pierwsze wspólne spotkanie zainteresowanych stron poprowadził Damian Hinds, minister bezpieczeństwa, poświęcając je w całości zagrożeniom oszustw internetowych.  

Przy okazji wszczęcia prac Grupy opublikowano trzy karty, które odnoszą się do oszustw w głównych sektorach. Zobowiązują one sygnatariuszy do szerokiej współpracy w celu realizacji nowych i innowacyjnych projektów na rzecz ograniczenia wzrostu zagrożenia oszustwami oraz ochrony społeczeństwa.

Banki walczą z oszustwami na każdym froncie, ale tylko współpracując z innymi kluczowymi branżami i rządem mogą uczynić rynek bardziej bezpiecznym

Nowe inicjatywy będą więc aktywnie chronić źródła utrzymania i oszczędności klientów. Np. pilotażowy system Dynamic Direct Debit wprowadzi krok autoryzacji bankowej do wniosków o nowe umowy telekomunikacyjne, które zostały zawarte w nieuczciwy sposób lub wykorzystane do nieuczciwych celów.

Sektory przedstawią wspólny plan dla ochrony klientów, którzy padli ofiarą naruszenia danych, przed staniem się ofiarami oszustw z wykorzystaniem nowej technologii do zwalczania oszukańczych praktyk wysyłania fałszywych wiadomości tekstowych znanych jako „smishing„.

Siedem punktów wspólnego działania

Sygnatariuszami karty bankowej są wszystkie główne instytucje finansowe wraz z wieloma nowymi bankami Fintech.

Dla UK Finance, organizacji zrzeszającej firmy tego sektora, ochrona klientów przed oszustwami i zapobieganie dostaniu się skradzionych pieniędzy w ręce przestępców jest absolutnym priorytetem. Banki walczą z oszustwami na każdym froncie, ale – jak podkreślają – tylko współpracując z innymi kluczowymi branżami i rządem mogą połączyć uprawnienia, aby uczynić rynek bardziej bezpiecznym miejscem.

Sektor bankowości detalicznej – w ramach Joint Fraud Taskforce – zgodził się na siedmiopunktowy plan działania, który obejmuje cele i termin ich realizacji – najpóźniej do czerwca 2022 r.

Wśród kluczowych zobowiązań zawartych w Karcie Bankowości Detalicznej jest uchwycenie spójnych punktów danych w momencie zgłoszenia lub zidentyfikowania oszustw. Dane te zostaną wykorzystane do opracowania analiz oszustw w całym sektorze bankowym oraz przekazania ich do Home Office w celu wsparcia międzysektorowej walki z oszustwami.

Wspólne kampanie edukacyjne

Sektor bankowy weźmie też udział w opracowaniu międzysektorowego planu reagowania na naruszenie danych w celu ochrony konsumentów przed oszustwami. Naruszenie danych może skutkować oszustwem poprzez oszustwo związane z użyciem skradzionych danych bankowych, w tym z aplikacjami i bankowością zdalną, np. poprzez socjotechnikę na podstawie skradzionych danych osobowych.

Banki zobowiązują się również do lepszego wykorzystania technologii w celu zwiększenia kontroli wykrywania oszustw i zapobiegania im. Deklarują także podjęcie działań mających na celu zmniejszenie wpływu mułów finansowych.

Ważną częścią karty jest część podniesienie świadomości i wsparcia konsumentów. Sektor finansowy zbada możliwości poprawy zapobiegania oszustwom poprzez odpowiednie kampanie i repatriacje funduszy ofiarom oszustw.

Banki będą współpracować z grupami wsparcia ofiar, aby zapewnić ofiarom właściwe i konsekwentne doradzanie, gdzie uzyskają wsparcie w przypadku oszustw.

Sektor bankowy będzie oczywiście także wspierać organy ścigania w prowadzeniu międzysektorowej strategii komunikacyjnej, która zapewni spójne przesłania w różnych sektorach w celu zwiększenia świadomości o oszustwach.

Brytyjski rząd rocznie przeznacza 63 miliony funtów w budżecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu zwalczania przestępstw gospodarczych, w tym oszustw. 

Jest to dodatek do funduszy, które MSW przeznacza np. na Narodowe Centrum Przestępczości Gospodarczej i siły policyjne, w tym ponad 15 milionów funtów na policję w samym City of London – głównym centrum operacyjnym w walce przeciw oszustwom finansowym.

Źródło: aleBank.pl