Zbyt duża ilość obowiązków trudna młodzież, czyli zalety i wady pracy nauczyciela

Zbyt duża ilość obowiązków trudna młodzież, czyli zalety i wady pracy nauczyciela
Fot. stock.adobe.com/ yanlev
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z badania przeprowadzonego przez brytyjską gazetę The Guardian wynika, że nauczycielom najbardziej dokucza zbyt duża ilość pracy, trudna młodzież, a także rosnąca liczba obowiązków. Dla wielu z nich są to trudności, które zmuszają ich do zmiany pracy. Okazuje się jednak, że elementów, które przemawiają za pracą w tym zawodzie, jest równie dużo.

Zbyt duża ilość obowiązków trudna młodzież, czyli zalety i wady pracy nauczyciela

Bycie nauczycielem to niezwykle odpowiedzialne zajęcie. Każdy rodzic chce, aby jego dziecko trafiło na pedagoga z pasją: cierpliwego, wspierającego, przekazującego w przystępny sposób wiedzę i rozbudzającego dziecięcą ciekawość. Nauczyciel to osoba, która kształtuje wiele osobowości. To właśnie ta grupa zawodowa, jak żadna inna ma realny wpływ na to, jak w przyszłości będzie się kształtować i funkcjonować społeczeństwo. Tak wielka odpowiedzialność ciążącą na ich barkach, bardzo często przyczynia się do wyczerpania i rezygnacji z wykonywanej profesji. Jak wskazują dane, aż dwie piąte nauczycieli odchodzi z pracy w ciągu pierwszych pięciu lat. Jednak obok trudności, praca nauczyciela ma również wiele zalet, które mogą przekonać do pozostania w zawodzie.

Praca, która się (nie)opłaca

Nauczyciele wiele godzin spędzają na samodoskonaleniu się, a także przygotowywaniu się do lekcji, co odbywa się zawsze już po przeprowadzonych zajęciach dydaktycznych. Dodatkowo często podejmują dodatkową pracę, m.in. korepetycje. Z raportu „Pozycja Społeczno-Zawodowa Nauczyciela” zrealizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, wynika, że nauczyciele są świadomi, że w opinii społecznej funkcjonują, jako osoby otrzymujące zdecydowanie za wysokie wynagrodzenie względem rzeczywistego nakładu pracy.

Jest jednak druga strona tego medalu – wypłata nauczyciela zawsze jest na czas i zawsze „z góry”, czyli wynagrodzenie zasadnicze można dostać na konto już pierwszego dnia rozpoczęcia pracy. Dodatkowo, nauczyciel jest zawodem „chronionym” – to funkcja publiczna, podobnie jak policjant lub sędzia. Chroni go również Karta Nauczyciela. Nie można zapominać o wakacjach – to długi i łatwy do zaplanowania urlop, na który osoby pracujące w innych zawodach często nie mogą sobie pozwolić. Aby docenić pracę nauczycieli, od 17 lat organizowany jest konkurs, w którym ogłaszany jest „Nauczyciel Roku”. W ten sposób wyróżniani są pedagodzy, którzy z pasją i zamiłowaniem wykonując swój zawód.

Częste problemy zdrowotne

Praca nauczyciela wiąże się z pewnymi typowymi dla tej profesji dolegliwościami. Na nauczycielach spoczywa odpowiedzialność za dużą grupę osób i rozwiązywanie wielu problemów wychowawczych. Wiąże się to z dużą dawką codziennego stresu. Ponadto, do tego dochodzą problemy z układem ruchu – długie i statyczne stanie, a także wielogodzinne przebywanie w pozycji siedzącej w trakcie sprawdzania klasówek lub prac domowych. Najbardziej znanym problemem jest kłopot z emisją głosu, tzw. choroba zawodowa. Na wypadek tej i innych przypadłości, można się jednak zabezpieczyć, np. za pomocą ubezpieczenia grupowego.

– Choroby narządu głosu u nauczycieli wciąż zajmują pierwsze miejsce na liście chorób zawodowych w tej grupie, dlatego specjalnie dla niej zdecydowaliśmy się rozszerzyć ubezpieczenie grupowe o problemy zdrowotne związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym. To ważna zmiana, ponieważ choroby głosu skutkują okresową niezdolnością do pracy lub urlopem dla poratowania zdrowia. Nauczyciele otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe na zmaganie się z ich największą bolączką. Podstawą do wypłaty świadczenia jest orzeczenie ZUS o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, lub decyzja dyrektora placówki oświatowej o przyznaniu urlopu dla poratowania zdrowia – mówi Joanna Walczuk, ekspertka Nationale-Nederlanden.

Praca, która nie jest doceniana

Z przeprowadzonej przez brytyjski Związek Nauczycieli i Wykładowców (The Association of Teachers and Lecturers) ankiety wśród stażystów i świeżo wykwalifikowanych nauczycieli wynika, że aż 76 proc. z nich rozważa rezygnację z pracy. Jako powód podają duże obciążenie pracą, które nie jest doceniane przez społeczeństwo. Dla pedagogów jest to krzywdząca opinia, bo jak podkreślają praca nauczyciela, nie kończy się wraz z wyjściem ze szkoły.

Przygotowywanie się do lekcji, sprawdzanie prac uczniów, uzupełnianie dokumentacji szkolnej jest niezauważane. Dodatkowo dużo czasu zajmuje im wypełnianie dokumentów i kompletowanie teczek związanych z awansem zawodowym. Chociaż nauczyciele narzekają na biurokrację, nie mogą zaprzeczać, że jasna i identyczna dla każdego pedagoga ścieżka awansu jest sporą zaletą tej profesji.

Według dydaktyków tę kwestię złagodzić mogłaby większa świadomość społeczna związana z liczbą nauczycielskich obowiązków. Warto, aby w proces wychowawczy dzieci byli zaangażowani nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim rodzice. Konstruktywny dialog pozwoli oszczędzić nauczycielom stresu, a rodziców przekona o tym, że warto docenić wysiłek, który jest wkładany w edukację najmłodszych. Sami nauczający powinni pamiętać, że ich zawód wiąże się z misją. W dużej mierze tylko od nich zależy czy uczniowie polubią dany przedmiot i staną się pasjonatami. Ten element satysfakcji jest niespotykany w żadnej innej profesji.

Źródło: Nationale-Nederlanden