ZBP o kwestiach bankowych zapisanych w ustawie o dopłatach do zakupu węgla

ZBP o kwestiach bankowych zapisanych w ustawie o dopłatach do zakupu węgla
Źródło: aleBank.pl / AdobeStock_185499851
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zapisy dotyczące wprowadzenia możliwości przejmowania banków przez instytucje niebankowe umieszczone w ustawie o jednorazowej dopłacie do zakupu węgla w celu wsparcia obywateli można różnie interpretować, powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich podczas lipcowej konferencji prasowej ZBP. Dr Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP określił jako skandaliczne wprowadzanie tak istotnych poprawek przy okazji przyjęcia tej ustawy.

Rząd przyjął ustawę o jednorazowej dopłacie do zakupu węgla w celu wsparcia obywateli, których główne źródło ogrzewania jest zasilane węglem. Znalazły się jednak w niej też inne regulacje, w tym dotyczące banków.

Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił uwagę na artykuły 15 i 16 tej ustawy dotyczące banków, które można różnie interpretować.

Jak stwierdził dr Tadeusz Białek wiceprezes ZBP, duże wątpliwości budzi już sam sposób procedowania ustawy, która nie miała etapu tzw. legislacji rządowej, czyli nie przeszła procesu konsultacji społecznych, które każdy tak ważny projekt, zgodnie z zasadami wyrażonymi w prawie polskim, powinien przejść.

Wrzutka legislacyjna

Nie zgodził się z opinią, że wymienione artykuły są tylko poprawkami o charakterze doprecyzowującym lub redakcyjnym, bo jest to zmiana merytoryczna.

Jak stwierdził, mamy tu do czynienia z tzw. wrzutką legislacyjną. Trybunał Konstytucyjny już wielokrotnie negatywnie wypowiadał się o takich praktykach.

Umiejscowienie tak istotnych poprawek przy okazji przyjęcia tej ustawy określił jako skandaliczne.

Instytucje niebankowe będą mogły przejmować banki?

Obawy środowiska bankowego budzi między innymi rozwiązanie, które wprowadza możliwość przejmowania przez instytucje niebankowe banków, które mogą mieć problemy z bieżącym funkcjonowaniem.

Budzi wątpliwość to, czy takie rozwiązanie gwarantuje właściwe prowadzenie działalności bankowej, a także sam proces uzyskiwania licencji, który w tej ustawie został uproszczony (licencję można przejąć).

Środowisko bankowe liczy na debatę merytoryczną, dotyczącą proponowanych zapisów w trakcie jej procedowania w Senacie

Szczegółowe uwagi dotyczące rozwiązań przyjętych w ustawie są obecnie przygotowywane i jak powiedział wiceprezes ZBP, ze względu na tryb procedowania ustawy nie mogły być wcześniej przedstawione.

Tadeusz Białek stwierdził, że środowisko bankowe liczy na debatę merytoryczną, dotyczącą proponowanych zapisów w trakcie jej procedowania w Senacie.

Źródło: aleBank.pl