ZBP: laureat Konkursu Etyka w finansach ‒ autorem książki o standardach etycznych obsługi klientów

ZBP: laureat Konkursu Etyka w finansach ‒ autorem książki o standardach etycznych obsługi klientów
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka pt. "Standardy etyczne obsługi klientów w ocenie obecnych i przyszłych doradców bankowych". Autorem książki jest dr Krzysztof Świeszczak, laureat I. polskiej edycji Konkursu "Etyka w finansach". Tymczasem już 11 stycznia upływa termin zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu.

Autor otrzymał nagrodę za esej pt. „Doradca bankowy jako pierwsze ogniwo relacji pomiędzy bankiem i klientem w kontekście problemu etyki w skali mikro”.

Z jego pracą konkursową można zapoznać się na stronie Związku Banków Polskich: https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs.

Komisja Etyki Bankowej wyraża zadowolenie, że losy laureatów Konkursu związane są z dalszym rozwojem myśli i nauki dotyczącej zagadnień etycznych.

Celem nadrzędnym organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej Konkursu było i jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad zagadnieniami etyki w świecie finansów, tym bardziej zatem cieszy fakt, że w przypadku Pana Krzysztofa Świeszczaka nie jest to jednorazowa refleksja, ale cykliczne i ustawiczne badanie tego zagadnienia.

Przygotowana przez Autora książka zawiera obszerne rozważania poświęcone uwarunkowaniom postaw etycznych doradców bankowych, etycznemu kontekstowi pracy doradcy bankowego, a także kwestiom związanym z etycznym zasadami działalności banków jako instytucji zaufania publicznego.

Monografia składa się dwóch istotnych komponentów: części teoretycznej ‒ opartej na  analizie literatury przedmiotu oraz części badawczej ‒ zawierającej wnioski z przeprowadzonego badania ankietowego.

Szczególnie ciekawe z perspektywy analizy wniosków zawartych w książce są efekty przeprowadzonego badania. Podkreślić należy, że w badaniu wzięli udział obecni pracownicy sektora bankowego (189 doradców bankowych pracujących w Łodzi) oraz studenci Uniwersytetu Łódzkiego studiujący na kierunkach predestynujących ich do wykonywania zawodu bankowca (180 studentów).

Jedynie zwrócić należy uwagę na ograniczoną wartość eksplanacyjną, wynikającą z faktu przeprowadzenia badań na aktualnych pracownikach sektora bankowego, ponieważ próba była losowa i ograniczona wyłącznie do jednego geograficznego regionu Polski.

Niemniej jednak, Komisja dostrzega ogromną wartość w podjęciu takiego tematu badawczego, a także podnoszenia tej kwestii zarówno wśród przyszłych, jak i obecnych pracowników sektora bankowego.

Ponadto uwzględnienie tych dwóch grup badawczych umożliwia poznanie postaw osób, które dopiero będą wchodziły w świat finansów.

Gratulujemy autorowi publikacji i z pewnością stanie się ona kanwą do dyskusji na forum Komisji Etyki Bankowej.

Komisja, szczególnie w świetle wyzwań ostatnich kilkunastu miesięcy, dostrzega nieustająco potrzebę stymulowania debaty o etyce w finansach i promocji postaw etycznych na rynku finansowym. Dlatego też Komisja kilka miesięcy temu zdecydowała się na uruchomienie kolejnej, VIII. edycji Konkursu „Etyka w finansach”.

Konkurs „Etyka w finansach” daje młodym osobom szansę, aby podzieliły się pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu.

Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

Pula nagród w VIII. polskiej edycji konkursu sięga 30 000 zł.

Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny, bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, powinny wysłać wiadomość na adres: sekretarzkeb@zbp.pl lub wejść na stronę:

https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs

Końcowy termin nadsyłania wypełnionych formularzy zgłoszenia upływa 11 stycznia 2021 roku.

Formularz dostępny: https://rejestracjazbp.pl/konkurs/.

Końcowy termin nadsyłania esejów upływa 1 marca 2021 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2021 roku oraz opublikowane na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Konkurs
Źródło: ZBP
Źródło: aleBank.pl