„Z dziennika uzdrowiskowego podróżnika” – Miasto solą bogate

„Z dziennika uzdrowiskowego podróżnika” – Miasto  solą bogate
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inowrocław, położony nad Notecią w województwie kujawsko-pomorskim to jedna z najstarszych polskich miejscowości. Nieopodal mieści się legendarne jezioro Gopło, a w czasach starożytnych przebiegał tędy szlak bursztynowy. Istniała tu w tamtym czasie prawdopodobnie najstarsza warzelnia soli. Prawa miejskie pochodzą z roku 1238. Mało kto zdaje sobie sprawę, że właśnie stąd pochodzili dwaj ważni królowie Polski: Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki. Patronką miasta jest Królowa Jadwiga, a Władysław Jagiełło właśnie z inowrocławskiego zamku prowadził ostatecznie wygraną "Wielką Wojną" z Zakonem Krzyżackim w roku 1410.

Dziś miasto liczy blisko 75 tysięcy mieszkańców  i – obok Kołobrzegu – zalicza się do największych polskich uzdrowisk.  Kopalnia i warzelnia soli już nie funkcjonuje, ale za to miejscowa solanka wykorzystywana jest w tężniach, które są  jednym  z trzech tego typu w Polsce obiektów lecznictwa zdrojowego.  Wydobywana i butelkowana na miejscu „Inowrocławianka” jest dziś z kolei   jedną z najbardziej popularnych pitnych słonych wód mineralnych.    Jest tu też zlokalizowany   jeden z najlepszych ośrodków leczenia chorób dróg oddechowych w kraju. Wizytówką miasta jest uzdrowiskowy 85-hektarowy Park Solankowy. Znajdują się w nim kolorowe dywany kwiatowe, na które wysadza się rocznie ponad 110 tysięcy sadzonek kwiatów.

Z inicjatyw i inwestycji, zgłoszonych do I edycji konkursu EKO HESTIA SPA, imponuje  zwłaszcza  skala modernizacji i unowocześnienia systemu utylizacji odpadów komunalnych. Główne cele tej inwestycji to kompleksowa ochrona gleby i czystości powietrza. Służą też temu m.in. przeprowadzane w ostatnich latach  kompleksowe termomodernizacje obiektów publicznych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ograniczających emisję CO2. W pijalni wód, połączonej z atrakcyjną dla kuracjuszy i turystów palmiarnią zastosowano już kolektory słoneczne, podobnie jak na miejskim basenie „Terma inowrocławska”. Po mieście jeżdżą już nowe, niskoemisyjne, ekologiczne  – hybrydowe i elektryczne autobusy, a budowa dwóch nowych dróg znacznie odciążyły centrum miasta. 100% gospodarstw domowych objętych jest selektywną zbiórką odpadów, a nowa linia na technologiczna na składowisku  znacznie zwiększy zakres recyclingu i odzyskiwania surowców wtórnych, a innowacyjna instalacja do spalania gazu składowiskowego  znacznie zmniejsza jego emisję do atmosfery.    Wprowadzono również specjalny system do biodegradacji odpadów organicznych i przetwarzania ich do celów rekultywacyjnych oraz  W roku 2015 rozpoczęto z kolei produkcję paliwa alternatywnego, pochodzącego z odpadów. Przy tym wszystkim nie zapomina się o edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, a na terenie, gdzie przetwarza się miejskie odpady, zorganizowano nawet  specjalne Centrum Edukacji Ekologicznej  z salą multimedialną, gdzie prowadzi się dla uczniów i przedszkolaków z terenu Inowrocławia lekcje, warsztaty, pokazy i wykłady.

W okresie 2010-2015, który obejmowała pierwsza edycja konkursu EKO HESTIA SPA, Inowrocław wydał łącznie blisko 20 mln zł na różne działania i inwestycje  proekologiczne, co przy rocznym budżecie wahającym się od 20 do 27 mln zł jest wynikiem niezwykle imponującym. W rekordowym pod tym względem roku 2014 inwestycje w ochronę środowiska przełożyły się np.  na roczny  wydatek 200 zł, przypadających na 1 mieszkańca Inowrocławia, bowiem  ponad połowa miejskiego budżetu była wtedy przeznaczona na ten cel!

Samorządowe władze mają się zatem czym pochwalić w zakresie działań proekologicznych, a w długofalowej perspektywie najwięcej na nich skorzystają sami mieszkańcy (zwłaszcza przy ostatnich, zatrważających wręcz doniesieniach o alarmach smogowych i zanieczyszczeniach w wielu miastach) oraz uzdrowiskowi kuracjusze oraz inni goście, szukający miejsc przyjaznych naturze i atrakcyjnych turystycznie.

Wojciech Fułek