Wyróżnienia dla laureatów dwóch edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora zostaną wręczone 23 maja 2022 roku

Wyróżnienia dla laureatów   dwóch edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora  zostaną wręczone 23 maja 2022 roku
Źródło: Fundacja Citi Handlowy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
23 maja 2022 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się Gala Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora dla uhonorowania laureatów dwóch edycji Nagrody XXII i XXIII. Są nimi prof. Jerzy Hausner i dr Vydas Dolinskas.

Laureatem XXII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora jest prof. Jerzy Hausner. Został on nagrodzony za wszechstronne działania na rzecz wykorzystania i (re)interpretacji dziedzictwa kulturowego jako podstawy komunikowania się i kreatywności oraz ekonomii wartości. Dziedzictwa jako dźwigni regeneracyjnej, w oparciu o którą powstaje trwały ład społeczny i gospodarczy.

Laureatem XXIII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora jest dr Vydas Dolinskas, który został doceniony za niezwykłą pracę na rzecz wzmacniania zaangażowania społeczności litewskiej w ochronę i promocję dorobku kulturowego Polski i Litwy.

O historii Nagrody

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora jest przyznawana od 1999 roku przez Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga za szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat – za uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym.

Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonują członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji oraz instytucje kultury, bądź też, z ich rekomendacją, osoby fizyczne, a także instytucje: państwowe, samorządowe lub pozarządowe o charakterze niezarobkowym, działające w obszarze kultury.

Ze względu na pandemię, posiedzenie Kapituły Nagrody w 2020 roku nie odbyło się. W związku z tym, w 2021 roku Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch nagród, za lata 2020 i 2021.

Nagroda jest jedną z licznych inicjatyw, dzięki którym bank Citi Handlowy kontynuuje dzieło swego założyciela, Leopolda Kronenberga – finansisty i przedsiębiorcy, mecenasa kultury i filantropa, który swoimi działaniami wspierał wiele dziedzin życia społecznego i kulturalnego.

Laureaci Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

Na przestrzeni ponad dwudziestu lat Nagrodę otrzymywali twórcy, animatorzy, wyróżniane nią były nieprzeciętne inicjatywy. Lista laureatów obejmuje szeroki przekrój pod kątem osobowości, działalności oraz rozpoznawalności.

To osoby, które swym twórczym działaniem budują dziedzictwo kulturowe naszego kraju. Wśród dotychczasowych Laureatów są m.in.: prof. Jerzy Limon, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Anda Rottenberg oraz Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą. Nagrodę otrzymywali twórcy i animatorzy.

Laureatem Nagrody został również ks. bp Waldemar Pytel, uhonorowany za ponad trzydziestoletni wysiłek na rzecz ocalenia, rewitalizacji i przywrócenia świetności kwartałowi luterańskiemu wraz z Kościołem Pokoju w Świdnicy, wpisanym w 2001 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Patronat Honorowy nad uroczystością objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Źródło: Fundacja Citi Handlowy