Do 15 listopada można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

Do 15 listopada można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora
Źródło: Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na przestrzeni ponad dwudziestu lat Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora otrzymywali twórcy, animatorzy, wyróżniane nią były nieprzeciętne inicjatywy. Lista Laureatów Nagrody obejmuje szeroki przekrój pod kątem osobowości, działalności oraz rozpoznawalności. To osoby, które swym twórczym działaniem budują dziedzictwo kulturowe naszego kraju. Wśród dotychczasowych Laureatów są m.in.: prof. Jerzy Limon, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Anda Rottenberg oraz Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą. Nagroda przyznawana jest od 1999 roku przez Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, czytamy w komunikacie Fundacji.

Ze względu na pandemię posiedzenie Kapituły Nagrody w 2020 roku nie odbyło się. W związku z tym, w tym roku Kapituła zadecyduje o przyznaniu dwóch Nagród, za lata 2020 i 2021. Wyróżnienie wiąże się z nagrodą pieniężną w kwocie 50 tys. złotych.  

Do 15 listopada 2021 roku można nadsyłać zgłoszenia poprzez formularz google.com:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxyB-GLXlm4cSyPAmwm3nZzdhJdm7dbcygy5yjp6Lu2WmL5Q/viewform

‒ Po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii Nagrody przyznajemy dwa wyróżnienia, każde o wartości 50 tys. złotych. Czas lockdownu był wyzwaniem dla wszystkich, w tym również dla środowiska kultury. Tą nagrodą w sposób szczególny honorujemy twórców, dziękujemy za ich pracę włożoną w tworzenie kultury. Dzięki twórcom i ich zaangażowaniu udało się łatwiej przetrwać ten wyczerpujący okres izolacji.

Wszyscy mocno odczuliśmy brak żywego dostępu do kultury. Mamy świadomość jednak, że w tym czasie – na przekór okolicznościom – powstały ważne inicjatywy z obszaru ochrony dziedzictwa kulturowego. Zwracamy się do producentów, kuratorów i instytucji z zaproszeniem do nadsyłania także takich zgłoszeń, mówi Dorota Szostek-Rustecka, Prezeska Zarządu Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.

SPOT WIDEO

Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat – za uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym.

Zgłoszeń kandydatów do Nagrody dokonują członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury, bądź też, z ich rekomendacją, osoby fizyczne, a także instytucje: państwowe, samorządowe lub pozarządowe o charakterze niezarobkowym, działające w obszarze kultury.

Laureaci

Nagroda jest jedną z licznych inicjatyw, dzięki którym bank Citi Handlowy kontynuuje dzieło swego założyciela, Leopolda Kronenberga – finansisty i przedsiębiorcy, mecenasa kultury i filantropa, który swoimi działaniami wspierał wiele dziedzin życia społecznego i kulturalnego.

W 21-letniej historii Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora otrzymali m.in. prof. Jerzy Limon, Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego za stworzenie wyjątkowego miejsca, łączącego tradycję z nowoczesnością, promującego teatr i sztukę współczesną w sposób zrozumiały. Elżbieta i Krzysztof Pendereccy za stworzenie Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach, w którym młodzi adepci sztuki mogą rozwijać swój talent, wrażliwość artystyczną i warsztat, pracując pod okiem najwybitniejszych artystów z całego świata. Anda Rottenberg ‒ za wybitne osiągnięcia w działalności badawczej, wystawienniczej, społecznej oraz animacji kultury, dotyczące polskiej i światowej sztuki przełomu XX i XXI wieku.

Brytyjski historyk prof. Norman Davies został uhonorowany za całokształt działalności upowszechniającej polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. Krystynę Zachwatowicz i Andrzej Wajdę nagrodzono za wybitne dokonania w sferze filmu i teatru promujące polską kulturę, a także za upowszechnianie wiedzy o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce i wpływ na jego utrwalanie i popularyzację. Kapituła Nagrody doceniła również Leona Tarasewicza za świadome, wieloletnie budowanie pomostów pomiędzy odmiennymi grupami etnicznymi, językowymi i religijnymi polsko-białorusko-litewskiego pogranicza.

Nagrodę otrzymywali twórcy i animatorzy. Wyróżniane były także nieprzeciętne inicjatywy. W 2014 roku Nagrodę otrzymał Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, który sprawuje od 1990 roku opiekę nad najstarszą polską nekropolią w Wilnie. Dzięki niemu przeprowadzono renowację ponad 60 zabytków. Laureatem Nagrody został również ks. bp Waldemar Pytel, uhonorowany za ponad trzydziestoletni wysiłek na rzecz ocalenia, rewitalizacji i przywrócenia świetności kwartałowi luterańskiemu wraz z Kościołem Pokoju w Świdnicy, wpisanym w 2001 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

O reagowaniu na potrzeby w pandemicznej rzeczywistości.

Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, zaangażowała się w działania wspierające różne grupy społeczne. Na początku pandemii ruszyła akcja #CisiBohaterowie, uruchomiona we współpracy z wolontariuszami Citi. Zapewniono posiłki ponad 350 ratownikom medycznym z Warszawy i Olsztyna. Dzięki wsparciu wpłacających oraz podwojeniu zebranej kwoty przez Citi Handlowy i Citibank Europe Plc. przygotowano i dostarczono ponad 8300 posiłków potrzebującym tego służbom medycznym.

W październiku 2020 wystartował program Cybermocn@Szkoła, wspierający nauczycieli w prowadzeniu zajęć online i poruszaniu się w sieci. Rekrutacja do niego zamknęła się w pierwszych 24 godzinach. W projekcie wzięło udział prawie 600 nauczycieli. Dodatkowo odbyły się dwa wykłady otwarte z liczbą słuchaczy sięgającą niemal 2 tys. osób oraz dwa spotkania warsztatowe dla 13 grup nauczycieli. W październiku 2021 ruszyła kolejna edycja projektu.

Źródło: Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga