Wydarzenia i opinie | EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY | Przygotować się na atak niedźwiedzia

Wydarzenia i opinie | EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY | Przygotować się na atak niedźwiedzia
Fot. EKF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Lista wyzwań dla polskiego rynku finansowego jest coraz dłuższa - to jeden z najważniejszych wniosków płynących z debaty z udziałem prezesów polskich banków, wieńczącej obrady Europejskiego Kongresu Finansowego. Większość problemów, zdiagnozowanych rok temu jako priorytetowe, zachowała aktualność, niektóre się zintensyfikowały. Dołączyły do nich nowe zagrożenia związane z niepewną sytuacją geopolityczną, jak i kondycją polskiej gospodarki, która nie napawa optymizmem.

Lepiej już było – tak podsumować można prezentację wyników prac okrągłego stołu EKF dedykowanego problematyce makroekonomicznej. Marcin Mrowiec, niezależny ekspert, przypomniał, że dynamika PKB za obecny rok szacowana jest na poziomie 4,5%, prognozy na lata 2023-24 wynoszą odpowiednio 2,5% i 3,3%. Jednak na koniec 2021 r. wskaźnik ten wyniósł prawie 9%, a w kolejny okres wchodziliśmy z dynamiką na poziomie 8%. Rok 2022 możemy zamknąć z rezultatem na poziomie 1-2%, a niektórzy mówią wręcz o recesji. Problemem jest niska dynamika inwestycji. Na ten rok prognozuje się trzyprocentowy wzrost, kolejne dwa lata mogą przynieść wyniki na poziomie 3,6% oraz 3,9%, niemniej to nie wystarczy.

Stopa inwestycji w Polsce od lat należy do najniższych w Europie, a potrzeby są bardzo duże – zaznaczył Marcin Mrowiec. Także w przypadku konsumpcji można spodziewać się regresu, w tym roku jej dynamika osiągnąć może 4,5%, a w latach 2023-24 będzie to odpowiednio 3% i 3,7%. Wzrost płac nie będzie w stanie zrównoważyć inflacji, która pochłonie coraz więcej dochodu rozporządzalnego. Ekonomistów najbardziej zaniepokoiło ryzyko stagflacji. Rekomendacje na nadchodzące miesiące dotyczą zapewnienia spójności polityki fiskalnej i monetarnej (policy mix) oraz przywrócenia wiarygodności każdej z tych polityk. Bez tego walka z inflacją będzie tyleż kosztowna, co nieskuteczna. Następny warunek to stabilizacja finansów publicznych i wzmocnienie podejścia wolnorynkowego. Z uwagi na wysoki poziom inflacji, jednym z działań powinna być konsolidacja finansów publicznych. Należy również uruchomić stronę podażową w gospodarce. – Punkt czwarty to uniezależnienie banków od polityki – zaznaczył ekspert.

Cyberbezpieczeństwo na topie

Ludzie, technologia i bezpieczeństwo – w tych słowach zawierają się wyzwania natury technologicznej. Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, relacjonując prace okrągłego stołu EKF ds. technologicznych, zauważył, iż kolejne lata dokładają nowe wątki. W 2020 r. należał do nich optymalny model pracy w dobie COVID, dziś oczy skierowane są na cyberbezpieczeństwo. Polskie instytucje finansowe mają kłopot z zapewnieniem sobie specjalistów IT. – Z dyskusji wynika, że problem nie został rozwiązany i nie ma prostych sposobów, które pozwolą na jego rozwiązanie – wskazał Piotr Alicki. Cyberbezpieczeństwo tym razem potraktowano kompleksowo, z uwzględnieniem ciągłości działania czy obszaru AML. Wsparciem dla sektora ma być technologia, w szczególności cloud computing i sztuczna inteligencja. Prezes KIR wskazał, iż stosowanie nowoczesnych rozwiązań zachęca nowych klientów, przyspiesza innowacje i zmniejsza koszty.

Fot. EKF

Również w obszarze ryzyka bankowego daje się zaobserwować przyrost problemów. – Wyzwania, o których mówiliśmy na poprzednich kongresach, cały czas są z nami, a z kolejnym rokiem pojawiają się nowe – zauważył Marek Lusztyn, wiceprezes mBanku ds. zarządzania ryzykiem, relacjonując wyniki prac okrągłego stołu ds. ryzyka bankowego. Nowe zagrożenia w dużej mierze są pochodną polityki krajowej. W jej wyniku, zdaniem uczestników dyskusji, polski sektor bankowy stał się dla inwestorów absolutnie niezrozumiały, nieprzewidywalny i w związku z tym nieinwestowalny. A ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK