Wsparcie EBI na ekologiczne projekty otrzymało już w tym roku 10 polskich miast

Wsparcie EBI na ekologiczne projekty otrzymało już w tym roku 10 polskich miast
Fot. stock.adobe.com / Milosz Maslanka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Łączna kwota finansowania udzielonego przez bank Unii Europejskiej polskim miastom przekroczyła 2 mld złotych, a na rozpatrzenie oczekują kolejne operacje. Kredyty EBI na projekty miejskie pomagają budować bardziej inkluzyjną i przyjazną dla klimatu infrastrukturę.

#TeresaCzerwińska: Działania na rzecz spójności i klimatu są ściśle ze sobą powiązane, dlatego chcemy, aby #PolskieMiasta w pełni włączyły się w proces ekologicznej odbudowy europejskiej gospodarki #ZielonyŁad #EURegionsWeek @EU_Commission @EIB @BGK_pl

Łączna kwota finansowania udzielonego przez bank Unii Europejskiej polskim miastom przekroczyła 2 mld złotych, a na rozpatrzenie oczekują kolejne operacje.

Kredyty EBI na projekty miejskie pomagają budować bardziej inkluzyjną i przyjazną dla klimatu infrastrukturę.

EBI uruchamia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego program wspierania zrównoważonych projektów w miastach mających poniżej 100 tys. mieszkańców.

Miasta różnej wielkości – od Ostrowa Wielkopolskiego (72 tys. mieszkańców) po Warszawę (1,78 mln mieszkańców) – zwracają się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), aby uzyskać oferowane na korzystnych warunkach finansowanie umożliwiające realizację ekologicznych projektów rozwojowych sprzyjających włączeniu społecznemu.

10 miast, ponad 2 mld złotych wsparcia od EBI

Od stycznia zatwierdzono już jedenaście operacji o łącznej wartości ponad 2 mld złotych (ok. 500 mln euro), realizowanych przez dziesięć miast z całej Polski.

Jedna z nich została objęta gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – filaru finansowego planu inwestycyjnego dla Europy (zwanego również planem Junckera).

Kredyty otrzymały następujące gminy miejskie:

Szczecin (469 mln zł),

Poznań (100 mln zł),

Wrocław (200 mln zł),

Rybnik (53 mln zł),

Płock (90 mln zł),

Sosnowiec (50 mln zł),

Ostrów Wielkopolski (110 mln zł),

Gorzów Wielkopolski (157 mln zł),

Opole (75 mln zł)

oraz Warszawa za pośrednictwem spółki miejskiej Metro Warszawa (655 mln zł na rozbudowę linii metra).

Ponadto 15 września 2020 r. Bank podpisał z dwoma szczecińskimi towarzystwami budownictwa społecznego umowę dotyczącą kredytu o wartości 85 mln zł, który zostanie udzielony dzięki wsparciu EFIS. W wymienionych dziesięciu miastach mieszka łącznie około  4,14 mln osób, co stanowi ponad 10% ludności kraju.

Czytaj także: BGK i EBI uruchamiają pilotażowy projekt pożyczek dla miast średniej wielkości

W Polsce pierwsze były Katowice

Przedstawione powyżej dane zostały udostępnione w kontekście Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – sztandarowego wydarzenia organizowanego co roku przez Komisję Europejską i Europejski Komitet Regionów z uczestnictwem EBI.

Z uwagi na to, że plany modernizacji infrastruktury miejskiej ulegają rozszerzeniu w związku z koniecznością reagowania na pandemię COVID-19, w nadchodzących miesiącach należy się spodziewać kolejnych transakcji między EBI a polskimi miastami.

‒ Od pierwszej pożyczki dla Katowic ponad 20 lat temu Europejski Bank Inwestycyjny wspiera około trzydzieści polskich miast w ich planach rozwoju i rewitalizacji – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI nadzorująca działalność operacyjną w Polsce.

 ‒ Inwestycje w obszary miejskie nie tylko sprzyjają włączeniu społecznemu. Mogą być również korzystne dla środowiska i klimatu, ponieważ przyczyniają się do wdrażania bardziej ekologicznych środków transportu publicznego i energooszczędnych systemów grzewczych oraz prowadzenia efektywnej gospodarki ściekowej.

Z punktu widzenia EBI działania na rzecz spójności i klimatu są ściśle ze sobą powiązane, dlatego chcemy, aby polskie miasta w pełni włączyły się w proces ekologicznej odbudowy europejskiej gospodarki (Zielony Ład).

Miasta dysponujące właściwą infrastrukturą lepiej sobie również radzą z pandemią COVID-19, w związku z czym EBI jako bank Unii Europejskiej zwiększa zakres wsparcia finansowego udzielanego we współpracy z władzami krajowymi i lokalnymi ‒ podkreśla prof. Teresa Czerwińska.

Czytaj także: EBI udzieli BNP Paribas Bank Polska 71,2 mln zł gwarancji na projekty efektywności energetycznej

Pieniądze na rewitalizację, smart city, budowę tanich mieszkań

Kredyty EBI wspierają realizację całej gamy projektów rozwoju obszarów miejskich – od rewitalizacji dzielnic zagrożonych wykluczeniem i terenów poprzemysłowych po wdrażanie rozwiązań z dziedziny „inteligentnych miast”, rozbudowę systemów łączności i budowę tanich mieszkań.

Jednocześnie rosną również nakłady finansowe na zrównoważony transport, w tym autobusy elektryczne, tramwaje i nowoczesne zajezdnie.

Obok wspierania tradycyjnych projektów miejskich EBI rozmawia również z władzami kilku miast o rozszerzeniu – na czas trwającej obecnie pandemii COVID-19 – wsparcia finansowego dla sektorów opieki zdrowotnej i ochrony ludności poprzez objęcie ich dotychczasowymi kredytami ramowymi na inwestycje miejskie.

Czytaj także: 20 mln euro od EBI na tanie mieszkalnictwo w Szczecinie

Ostrowski Ekspres Inwestycyjny

W ramach jednej z ostatnich transakcji Ostrów Wielkopolski otrzyma 110 mln zł na realizację do końca 2023 roku ponad 100 przedsięwzięć inwestycyjnych o łącznej wartości 250 mln zł. Działania te są elementem przyjętego przez miasto programu o nazwie Ostrowski Ekspres Inwestycyjny, który koncentruje się na zrównoważonym wzroście gospodarczym.

Ostrów Wielkopolski zaciągnie kredyt EBI za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), z którym władze miasta podpisały 24 września umowę o dofinansowanie. W ramach tej operacji EBI – korzystając z pośrednictwa BGK – po raz pierwszy udzielił kredytu polskiemu miastu liczącemu mniej niż 100 tys. mieszkańców.

Operacja jest przedsięwzięciem pilotażowym dla szerszej współpracy między EBI a BGK w tym sektorze. Obecnie EBI i BGK podejmują działania mające na celu nadanie powyższym inwestycjom charakteru cyklicznego, co będzie możliwe dzięki nowemu produktowi finansowemu zaprojektowanemu z myślą o średniej wielkości miastach, który zostanie wkrótce zaprezentowany jako najnowszy przykład współpracy obu instytucji.

EBI zapewnia długoterminowe wsparcie

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie.

Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

W 2019 roku Grupa EBI przeznaczyła na finansowanie projektów w Polsce kwotę 5,4 mld euro.

Źródło: Europejski Bank Inwestycyjny / European Investment Bank / EBI / EIB