Wskaźnik Rynku Pracy w czerwcu w dół, zapowiada stabilizację stopy bezrobocia

Wskaźnik Rynku Pracy w czerwcu w dół, zapowiada stabilizację stopy bezrobocia
Fot. stock.adobe.com/Khongtham
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 0,6 pkt m/m w czerwcu 2021 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Wskaźnik zapowiada stabilizację stopy bezrobocia na poziomie zbliżonym do obecnego.

„Wśród uczestników rynku w dalszym ciągu dominuje niepewność, co ma swe konsekwencje dla planów zatrudnieniowych. Tym bardziej, że – jak wskazują badania – proces chomikowania pracowników nasilił się w ostatnim czasie. Oznacza to, że przedsiębiorstwa nie zwalniały lub w miarę możliwości odsuwały w czasie moment redukcji liczby pracowników, licząc na rychłe i trwałe ożywienie. Działania takie wynikają z uwarunkowań legislacyjnych, jak i z ograniczeń wielkości i struktury podaży na rynku pracy. Czynniki te wpływają na ostrożne podejmowanie decyzji co do kreacji nowych miejsc pracy” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: Wskaźnik Rynku Pracy w maju w górę; nasila się „chomikowanie” pracowników >>>

Sześć z siedmiu składowych wskaźnika oddziałuje w kierunku spadku jego wartości, wskazało Biuro. Liczba ofert pracy oddziałuje w kierunku wzrostu wartości wskaźnika.

Podstawowe strumienie na rynku pracy – liczba osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędu pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia oraz liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wskazują na poprawę sytuacji na rynku pracy.

Więcej niż przed miesiącem ofert pracy

BIEC zwraca uwagę, że liczba ofert pracy skierowanych do urzędów pracy jest na niższym poziomie niż dwa lata temu, w ujęciu miesięcznym wzrosła o ok. ponad 11 tys. (o 13%).

„Zmalała agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych, oraz kolejny miesiąc z rzędu zmalała liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy” – podsumowało Biuro.

Źródło: ISBnews