Wojciech Kwaśniak wyróżniony tytułem Zasłużony dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju polskiego systemu finansowego

Wojciech Kwaśniak wyróżniony tytułem Zasłużony dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju polskiego systemu finansowego
Wojciech Kwaśniak,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pierwszym laureatem tytułu honorowego Zasłużony dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju polskiego systemu finansowego został Wojciech Kwaśniak, poinformowało Centrum Myśli Strategicznych.

Europejski Kongres Finansowy ustanowił tytuł honorowy ,,Zasłużony dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju polskiego systemu finansowego” i powołał Kapitułę tytułu honorowego.

Pierwszym laureatem nagrody jest Wojciech Kwaśniak, były Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego i był zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Nowoczesny i odporny sektor bankowy

W uzasadnieniu do decyzji Kapituły czytamy, że w ocenie wielu niezależnych ekspertów krajowych, a zwłaszcza członków zagranicznych gremiów bankowych polski nadzór bankowy pod kierownictwem Wojciecha Kwaśniaka uważany był za jeden z najlepszych w Unii Europejskiej.

„Kierowany przez Niego organ nadzoru dzięki inwestycjom kapitałowym największych banków unijnych ułatwił szybkie wdrożenie zaawansowanych praktyk, a nawet unowocześnienie polskiej bankowości na miarę XXI wieku” – napisano w uzasadnieniu. Dodano, że działalność polskiego nadzoru znacząco się przyczyniła do tego, że sektor bankowy w Polsce wyszedł obronną ręką z kryzysu lat 90-tych.

„Na uznanie zasługuje także niedopuszczenie do obrotu w polskim systemie bankowym obligacji zabezpieczonych długiem ( CDO), które stanowiły jedną z przyczyn globalnego kryzysu finansowego zapoczątkowanego upadłością Lehman Brothers w 2008 roku.”

W uzasadnieniu zwrócono także uwagę na fakt, że Wojciech Kwaśniak przestrzegał „przed materializacją ryzyka kredytów walutowych i negatywnymi długofalowymi konsekwencjami dla wszystkich uczestniczących w tym procesie.”

Napisano także: „W trudnych warunkach politycznych i instytucjonalnych Pan Wojciech Kwaśniak zdołał uporządkować sytucję w SKOK-ach i doprowadzić do wyeliminowania występującego w tym segmencie ryzyka systemowego.”

Skład Kapituły

EKF powołał Kapitułę tytułu honorowego „Zasłużony dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju polskiego systemu finansowego” w składzie:

  • Monika Marcinkowska, profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki, członkini European Banking Authority’s Banking Stakeholder Group, 
  • Jacek Bartkiewicz, dr nauk ekonomicznych, b. wiceprezes zarządu NBP, przewodniczący Komisji Etyki Bankowej przez Związku Banków Polskich,
  • Leszek Pawłowicz, dr hab. nauk ekonomicznych, koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego, 
  • Sławomir S. Sikora, ekonomista i bankowiec, b. wieloletni prezes Banku Handlowego w Warszawie S.A., 
  • Jacek Socha, Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (1994-2004), Minister Skarbu (2004-2005),
  • Stanisław Sołtysiński, profesor nauk prawnych, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, założyciel i partner Kancelarii Prawnej Sołtysiński, Kawecki & Ślęzak, 
  • Jan Szambelańczyk, profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet WSB Merito Poznań, Redaktor Naczelny czasopisma Bezpieczny Bank – przewodniczący Kapituły.

Jak zaznaczono tytuł będzie przyznawany nie częściej niż raz w roku osobie niepełniącej aktualnie funkcji publicznych lub zarządczych, która w opinii Kapituły stanowi wzór uczciwości, profesjonalizmu i skuteczności.

Źródło: BANK.pl, Europejski Kongres Finansowy / EKF