Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie o zarządzaniu bankiem lokalnym

Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie o zarządzaniu bankiem lokalnym
Edyta Syrewicz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jedną z wartości Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej była możliwość wysłuchania różnorodnych prelekcji naukowców, także tych którzy na co dzień nie mają styczności z sektorem bankowym – wynika z wypowiedzi Edyty Syrewicz, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Banku Spółdzielczego w Koronowie - udzielonej portalowi BANK.pl

Prezentacją, która zwróciła jej szczególną uwagę był wykład prof. Piotra Płoszajskiego, ekonomisty, teoretyka zarządzania. Przedstawił on inne, nieschematyczne spojrzenie na problemy sektora bankowości  spółdzielczej.

Po wysłuchaniu jego wykładu Edyta Syrewicz utwierdziła się w przekonaniu, że umacnianie unikalnej cechy bankowości spółdzielczej jaką jest jej lokalność – to najlepszy sposób na sprostanie konkurencji banków komercyjnych.

Bank otwarty na nowe pomysły

Zaprezentowane przez prof. Piotra Płoszajskiego tezy dotyczące skutecznego zarządzania pokazują, że nawet w małym Banku Spółdzielczym model biznesowy powinien być otwarty na oddolne inicjatywy i pomysły.

Jak przyznała – obecna dobra sytuacja finansowa Banków Spółdzielczych pozwala na wprowadzanie w życie takich oryginalnych, oddolnych inicjatyw.

„Chodzi o to, aby nie kopiować innych. Żebyśmy byli postrzegani jako ten Bank, który zrobił coś po nowemu, coś zupełnie innego, oczywiście dla dobra naszego klienta” – powiedziała Edyta Syrewicz.

Źródło: BANK.pl