Wiadomo, jak może wyglądać tzw. babciowe

Wiadomo, jak może wyglądać tzw. babciowe
Fot. stock.adobe.com / Mediteraneo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano szczegóły zapowiadanego Koalicję Obywatelską nowego świadczenia opiekuńczego tzw. babciowego. Projekt przewiduje 3 rodzaje świadczeń, w tym dopłaty do opieki nad dziećmi w wieku 12-15 miesięcy w wysokości 1 500 zł.

Projekt ustawy „Aktywny rodzic” przewiduje wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka:

„aktywni rodzice w pracy”,

„aktywnie w żłobku”

oraz „aktywnie w domu”.

Aktywni rodzice w pracy

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” jest kierowane do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. W ustawie zdefiniowana zostanie aktywność zawodowa, której poziom/rodzaj będzie uprawniał do otrzymywania ww. świadczenia.

Świadczenie to będzie przysługiwać w wysokości 1 500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. Od rodziców będzie zależało na co przeznaczą te środki – będą mogli np. sfinansować z nich opiekę sprawowaną przez babcię (w tym emerytkę) na podstawie umowy uaktywniającej (to jest umowy zawieranej z nianią).

W przypadku wykorzystania przez rodziców umowy uaktywniającej, składki od tej umowy będą dodatkowo finansowane. Pozwoli to na dokonywanie corocznej waloryzacji wysokości emerytury osoby zatrudnianej na tę umowę.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Gospodarka – Opinie | Ekonomiści o planach rządu

Aktywnie w żłobku

Zamiast funkcjonującego obecnie dofinansowania w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wprowadzone zostanie świadczenie „aktywnie w żłobku”.

Świadczenie to wynosić będzie 1 500 zł, nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Aktywnie w domu

Świadczenie „aktywnie w domu” będzie stanowiło wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie z dwóch wyżej opisanych świadczeń.

Będzie to w szczególności dotyczyć sytuacji, gdy rodzice pozostaną nieaktywni zawodowo i nie będą mogli uzyskać prawa do świadczenia „aktywni rodzice w pracy” lub ich dziecko nie będzie uczęszczało do instytucji opieki i nie będą mogli pobierać świadczenia „aktywnie w żłobku”.

Z kolei świadczenie „aktywnie w domu” będzie przysługiwało na analogicznych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy, z tą różnicą, że świadczenie „aktywnie w domu” będzie można uzyskać na każde, w tym na pierwsze i jedyne dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia oraz świadczenie „aktywnie w domu” będzie przysługiwało wyłącznie w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące – nie będzie możliwości pobierania świadczenia w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy, jak ma to miejsce w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Tzw. babciowe wejdzie w życie po wakacjach

Wprowadzenie świadczenia „aktywnie w domu” skutkuje koniecznością uchylenia dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Rodzic będzie miał możliwość, w miarę potrzeb i indywidualnej sytuacji, zmiany, nawet wielokrotnej, jednego świadczenia na inne. Przy czym na to samo dziecko, za dany miesiąc, może być pobierane tylko jedno świadczenie wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka.

Premier Donald Tusk zapowiedział w tym tygodniu przyjęcie projektu przez rząd na jego najbliższym posiedzeniu. Dodał, że na 99 proc. pierwsze świadczenia trafią do odbiorców przed końcem roku, tuż po wakacjach.

Źródło: PAP BIZNES