Webinarium o AI w sektorze bankowym

Webinarium o AI w sektorze bankowym
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W środę 14 września podczas webinarium zostanie zaprezentowany raport p.t. „Zastosowanie sztucznej inteligencji w bankowości – szanse oraz zagrożenia", który został opracowany pod kierunkiem dr. hab. Dariusz Szostka, profesora Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

W czasie webinarium oprócz prezentacji raportu przewidziano m.in. debatę o wpływie AI na środowisko bankowe.

Po debacie odbędzie się dyskusja i sesja pytań i odpowiedzi, w której mogą wziąć udział osoby uczestniczące w spotkaniu.

Autorzy raportu piszą, że na poziomie Unii Europejskiej są obecnie prowadzone prace nad sfinalizowaniem projektu „Akt w sprawie sztucznej inteligencji” (publikacja 21  kwietnia 2021 r.), którego jednym z  założeń jest wprowadzenie rozbudowanych wymogów dla tzw. systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka

Jakie mogą być szczegółowe regulacje?

Jak zaznaczono we wstępie do raportu ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze przesądzony. Przypominają, że na poziomie krajowym od 2020  r. realizowana jest „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji dla Polski”, w  ramach której powołano m.in. grupę ds. sztucznej inteligencji w sektorze finansowym.

Raport szeroko omawia szereg zagadnień związanych ze stosowaniem i rozwojem AI w sektorze finansowym.

Na jego końcu autorzy przedstawiają swoje ogólne rekomendacje kierowane zarówno do banków, jak i  Związku Banków Polskich.

Rekomendacje

Są to ogólne rekomendacje, bo jak piszą autorzy raportu: „Trudno jednoznacznie przewidywać dzisiaj, jaki ostateczny kształt przyjmie przykładowo rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji i jak będą kształtowały się poszczególne wymogi czy nawet sama kategoryzacja systemów sztucznej inteligencji, która będzie miała wpływ na to, w jakim zakresie banki będą zobowiązane do przystosowania się do nowych wyzwań prawno-regulacyjnych.”

Zaznaczają jednak, że „postępująca algorytmizacja wielu obszarów związanych z szeroko rozumianym sektorem finansowym wymaga, aby już dzisiaj instytucje finansowe działały w sposób etyczny i wyprzedzający akty prawne i regulacje.”

Ich zdaniem „Wiele z rozwiązań już obowiązujących banki, np. w obszarze kontroli wewnętrznej, ma istotne znaczenie dla prawidłowego i  bezpiecznego funkcjonowania algorytmów i modeli AI. Z tego względu wdrażanie – na zasadzie dobrych praktyk – wielu z aspektów projektowanego rozporządzenia czy wytycznych unijnych organów regulacyjnych i nadzorczych, wydaje się nie tylko celowe, ale wręcz konieczne, przynajmniej do czasu opracowania przez krajowy organ nadzoru własnych rekomendacji w tym obszarze.”

Przestrzegają, że brak właściwych rozwiązań, w tym organizacyjno-technicznych, w  bankach może mieć negatywne skutki dla całego systemu finansowego, jak i gospodarki.

Więcej o webinarium pod adresem https://konferencje.alebank.pl/konferencje/webinaria-pab-wib/

Źródło: aleBank.pl