Wchodzi w życie pierwsza część rekomendacji T

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.100x23 sierpnia wchodzi w życie pierwsza część przepisów Rekomendacji T - dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Za cztery miesiące zaczną obowiązywać jej pozostałe regulacje.

Z wchodzących obecnie zapisów za najistotniejsze uważa się pkt. 5 z rekomendacji 18 i pkt 4. z rekomendacji 24. Pierwszy dotyczy konieczności zastosowania w kredytach walutowych 20-proc. buforu w kalkulacji LtV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia) w kredycie na więcej niż 5 lat lub 10 proc. buforu w przypadku kredytów o krótszym okresie spłaty. Według pkt 4. z rekomendacji 24 „w przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej bank powinien, na życzenie klienta, umożliwić i zagwarantować w umowie możliwość uruchomienia i spłaty kredytu w walucie do jakiej kredyt jest indeksowany”.

Rekomendacja T zaleca bankom rozdzielenie procedur związanych ze sprzedażą kredytów od związanych z analizą wniosków kredytowych, oceną ryzyka, podejmowaniem decyzji kredytowych, itp. Przy ocenie zdolności kredytowej klienta, banki mają korzystać z własnych i zewnętrznych baz danych.

W relacjach z klientami banki powinny m.in. dołożyć wszelkich starań, aby przekazywane klientom informacje były zrozumiałe, jednoznaczne i czytelne.