W regionie Północno-Zachodnim przybywa ofert pracy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.03.400x272Prognozy dotyczące zatrudnienia w Regionie Północno-Zachodnim1 w nadchodzącym kwartale są umiarkowanie optymistyczne - wskazują na to wyniki 27. edycji raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia2. Ostatnie miesiące 2014 roku będą sprzyjać poszukującym pracy w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim oraz lubuskim.

Agencja zatrudnienia Manpower oferuje obecnie około 2 000 miejsc pracy na różnych stanowiskach i w różnych branżach. Jednocześnie, jak zauważają konsultanci Manpower, o pracownika jest coraz trudniej, co skłania pracodawców do obniżania dotychczasowych wymagań.

Obecna koniunktura gospodarcza wpływa na poprawę sytuacji na rynku pracy w naszym kraju. Region Północno-Zachodni jest jednym z tych, w których nastroje pracodawców utrzymują się na umiarkowanie dobrym poziomie. Jak wynika z opublikowanego przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, prognoza netto zatrudnienia3 dla tego terenu wynosi +6%. Wynik pozostaje na zbliżonym poziomie w ujęciu kwartalnym, natomiast w porównaniu rok do roku wzrósł o 5 punktów procentowych. Prognozy pokrywają się z obserwacjami konsultantów Manpower. Należy zatem spodziewać się, że IV kwartał 2014 roku przyniesie pomyślną sytuację dla szukających pracy w  województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim oraz lubuskim.

Aktualnie mamy do zaoferowania 2 000 miejsc pracy u naszych klientów na terenie Regionu Północno-Zachodniego. Właśnie starujemy z rekrutacją dla firmy Amazon, która przyniesie kolejnych kilkaset nowych miejsc pracy. Obserwujemy, że pracodawcy mają coraz większe problemy w pozyskaniu pracowników, a o najlepszych kandydatów trzeba walczyć, – komentuje Artur Wawrzyniak, Kierownik w agencji zatrudnienia Manpower, odpowiedzialny za Region Północno-Zachodni. – To dobry sygnał dla tych, którzy pracy szukają, ale z racji dużej konkurencji napotykali dotychczas problemy w jej znalezieniu. Obecne trudności w pozyskaniu pracowników skłaniają pracodawców do obniżania stawianych wymagań oraz rewizji stawek wynagrodzeń. Wzrost popytu na pracowników oraz trudności w ich pozyskaniu sprawiają, że o pracę jest obecnie łatwiej, – dodaje Artur Wawrzyniak.

Pośród poszukiwanych przez agencję zatrudnienia Manpower stanowisk znajdują się m.in. magazynierzy, spedytorzy, konsultanci, kierowcy (kat C, D, transport międzynarodowy), wykwalifikowani i niewykwalifikowani pracownicy fizyczni, ale również inżynierowie. To tylko przykłady, bowiem pośród dostępnych obecnie w Manpower ofert dla Regionu Północno-Zachodniego znaleźć można stanowiska z różnych branż i na różnych szczeblach hierarchii. Sektorami, do których najczęściej odbywa się rekrutacja są produkcja przemysłowa, transport spedycja logistyka oraz centra usług. Również wyniki raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia wskazują na otrzymujący się w nich optymizm pracodawców. Miejsc pracy w firmach z tych branż będzie zatem przybywać.
140925.manpower.tab.01.600

W aktualnej sytuacji rynkowej umiejętność pozyskania pracowników to często być albo nie być dla firmy. Wpływa to na jej możliwości produkcyjne i przekłada się na poziom konkurencyjności na rynku, – komentuje Artur Wawrzyniak. – Najbardziej powszechnymi kanałami wykorzystywanymi przez pracodawców w pozyskaniu kandydatów są ogłoszenia prasowe i internetowe, obecność na targach pracy, czy też korzystanie z systemu poleceń. Te tradycyjne metody nie są jednak wystarczające. Skorzystanie ze wsparcia doświadczonej agencji zatrudnienia nie tylko pomaga w dotarciu do poszukiwanych osób, ale też skraca cały proces. Kontakt z nią to również cenna pomoc dla kandydatów, którzy uzyskują dostęp do wielu różnorodnych ofert pracy, – wyjaśnia przedstawiciel Manpower.

Szukając pracy warto korzystać z ofert doświadczonych agencji zatrudnienia, takich jak Manpower. Na oferowane stanowiska aplikować można za pośrednictwem strony internetowej www.manpower.pl lub też podczas bezpośredniej wizyty w jednym z biur. Współpracując z pracodawcami z różnych branż, agencja zatrudnienia Manpower udziela dostępu do wielu ofert pracy, ułatwiając kandydatom jej szybsze znalezienie.

Źródło: ManpowerGroup w Polsce

1 Region Północno-Zachodni, zgodnie z podziałem Eurostatu, uwzględnia województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie.
2 Wyniki raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, dostępne są na www.manpowergroup.pl.
3 Zastosowany w raporcie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia parametr prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale.