W przetwórstwie optymizm mimo pandemii koronawirusa

W przetwórstwie optymizm mimo pandemii koronawirusa
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się we wrześniu do 50,8 pkt. wobec 50,6 pkt. w sierpniu, kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (52,6 pkt.) zgodnych z naszą prognozą.
Jakub Borowski z #CreditAgricole: w strukturze wrześniowego #PMI na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od czerwca 2019 r. wzrost zatrudnienia, którego tempo było najszybsze od 20 miesięcy #PrzestwórstwoPrzemysłowe

Tym samym indeks trzeci miesiąc z rzędu kształtuje się powyżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Nieznaczny wzrost indeksu wynikał z wyższych wkładów 3 z 5 jego składowych (dla zatrudnienia, nowych zamówień i zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miał niższy wkład składowych dla produkcji i czasu dostaw. Warto zwrócić uwagę, że niższy wkład składowej dla czasu dostaw oznacza skrócenie czasu dostaw, co w obecnych warunkach wskazuje najprawdopodobniej na dalszą odbudowę zerwanych przez pandemię łańcuchów dostaw.

Czytaj także: Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł mdm we wrześniu, prognozy przyszłej produkcji najlepsze od maja 2019 r. >>>

Pierwszy od czerwca 2019 r. wzrost zatrudnienia

W strukturze wrześniowego PMI na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od czerwca 2019 r. wzrost zatrudnienia, którego tempo było najszybsze od 20 miesięcy. Sygnalizuje to, że związana z przebiegiem pandemii COVID-19 niepewność dotycząca perspektyw popytu nie stanowi znaczącej bariery dla wzrostu zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym. Wsparciem dla takiej oceny jest odnotowany we wrześniu silny wzrost indeksu oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy do poziomu najwyższego od maja 2019 r. Oznacza to, że mimo wypłaszczenia bieżącej produkcji w przemyśle w sierpniu i sygnalizowanego w dzisiejszych danych PMI nieznacznego wzrostu bieżącej produkcji w przetwórstwie we wrześniu, w dłuższej perspektywie przedsiębiorstwa oczekują dalszego i znaczącego wzrostu aktywności.

Odbudowa światowego handlu głównym źródłem ożywienia w polskim przetwórstwie

Deklarowany przez ankietowane firmy optymizm dotyczący przyszłej produkcji jest zgodny z oczekiwanym przez nas profilem ożywienia, którego kształt będzie przypominał logo firmy „Nike” (por. MAKROmapa z 6.07.2020). Głównym źródłem ożywienia aktywności w przetwórstwie w najbliższych miesiącach pozostanie stopniowa odbudowa handlu światowego i związany z nią stopniowy wzrost polskiego eksportu. Opublikowane w ubiegłym tygodniu indeksy koniunktury PMI dla przetwórstwa w strefie euro i Niemczech są zgodne z przedstawionym wyżej scenariuszem.

Czytaj także: PMI rośnie, ale firmy obawiają się częściowego lockdownu >>>

Dane o PMI są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A.