W lutym najwięcej zarobili inwestujący w Turcji w ramach TFI

W lutym najwięcej zarobili inwestujący w Turcji w ramach TFI
Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak podają Analizy.pl najwięcej zarobiły TFI inwestujące w Turcji. Najgorzej wypadły fundusze operujące na rynku złota.

Analizy.pl piszą, że tylko 220 spośród ponad 850 krajowych TFI osiągnęło w lutym dodatnie wyniki.

Najwięcej w ujęciu średnim zarobiły fundusze inwestujące w akcje europejskie, zarówno krajów rozwiniętych (+1,4 proc.), jak i wschodzących (+1,5 proc.). Na drugim biegunie wylądowały fundusze rynku metali szlachetnych, które w lutym straciły ponad 9 proc. – czytamy w raporcie.

Lider funduszy dłużnych

Liderem lutego w segmencie funduszy dłużnych został PKO Papierów Dłużnych USD, który przez miesiąc zarobił 1,3 proc. – piszą Analizy.pl.

Jak wskazują autorzy opracowania w tym przypadku duże znaczenie dla wyniku mają wahania notowań złotego.

Słabe giełdy

Na rynku akcji w lutym lepsze notowania występowały na giełdach w Niemczech i we Francji. W Warszawie WIG20 spadł o ponad 2 proc.), WIG stracił 0,7 proc.

Giełdy w USA i Azji minimalnie traciły – w efekcie „na niemal 240 produktów z tego segmentu (inwestujących zarówno w Polsce, jak i za granicą) w lutym na plusie znalazło się jedynie 90 z nich.” – piszą eksperci Analizy.pl. i dodają:

„Liderem lutego ponownie został funduszowy rodzynek Investor Turcja, który mimo zawirowań na giełdzie dał zarobić ponad 6 proc.

Źródło: Analizy.pl