W każdej hiszpańskiej gminie zapewniony dostęp do gotówki?

W każdej hiszpańskiej gminie zapewniony dostęp do gotówki?
Fot. stock.adobe.com / luzitanija
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Hiszpański rząd i tamtejszy sektor bankowy tworzą mapę drogową, aby zagwarantować ludności żyjącej w słabo zaludnionych terenach wiejskich dostęp do usług finansowych. To kolejna wspólna społeczna inicjatywa hiszpańskich banków w tym roku. W lutym zainicjowano akcję poprawiającą usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych, pisze Szymon Stellmaszyk Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Trzy hiszpańskie stowarzyszenia bankowe przedstawiły wspólny plan działania na rzecz wzmocnienia integracji finansowej na obszarach wiejskich.

W ramach tego porozumienia sektor bankowy uzgodnił ramy świadczenia usług i ustanowił mechanizmy monitorowania zobowiązań. Mapa drogowa została przygotowana przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Transformacji Cyfrowej.

Celem działań jest zapewnienie odpowiedniego świadczenia bezpośrednich usług finansowych dla wszystkich osób na terytorium Hiszpanii, która boryka się z problemem wyludniania terenów wiejskich na dużych obszarach kraju. Wdrażanie działań będzie zaś odbywać się w ramach współpracy publiczno-prywatnej, aby znaleźć jak najbardziej efektywne rozwiązania.

Listonosz zapewni dostęp do gotówki

Zobowiązania dotyczą szczególnie tych gmin, które nie posiadają bezpośredniego punktu dostępu do usług finansowych lub tylko jeden, przy zachowaniu reguł konkurencji. Zgodnie z porozumieniem wszystkie hiszpańskie wsie liczące ponad 500 mieszkańców będą miały co najmniej jedną formę placówki usług finansowych, czyli oddział banku, bankomat, oddział mobilny lub pośrednika finansowego.

Banki dały sobie pół roku na realizację zadania. Mapa drogowa umożliwia zatem osiągnięcie całkowitego włączenia finansowego oferując fizyczny punkt dostępu do usług bankowych w gminach, które nigdy wcześniej nawet go nie miały.

Poza tym, w gminach poniżej 500 mieszkańców oferowane będą rozwiązania typu cashback lub cash-in-shop umożliwiające wypłatę gotówki za pośrednictwem najnowocześniejszych terminali POS.

Ponadto oferowana będzie usługa listonoszy wiejskich za pośrednictwem usługi Correos Cash, zgodnie z warunkami umowy o współpracy, którą hiszpańskie asocjacje bankowe podpisały już z hiszpańską pocztą w lipcu.

Obserwatorium Włączenia Finansowego

W przypadku gmin posiadających jeden punkt dostępu do usług finansowych, strony dołożą wszelkich starań, aby je utrzymać. Jeśli nie będzie to możliwe, zostanie to przekazane do Obserwatorium Włączenia Finansowego w celu dokonania corocznej diagnozy i opracowania planu działania.

Uzupełnieniem opisanych działań będą też usługi bankowości elektronicznej i telefonicznej opracowane przez instytucje finansowe dla tych klientów, którzy preferują aplikacje cyfrowe.

Informacje dotyczące dostępności usług finansowych w gminach pochodzą z Raportu nt. integracji finansowej w Hiszpanii. Dane dotyczące gmin powyżej 500 mieszkańców bez dostępu do usług finansowych będą publikowane jako załącznik do raportu i będą corocznie aktualizowane.

Źródło: aleBank.pl