W czerwcu liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła o 11,9% r/r; mieszkań oddanych do użytku było więcej o 7,3% r/r

W czerwcu liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła o 11,9% r/r; mieszkań oddanych do użytku było więcej o 7,3% r/r
Fot. Pexels.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła w czerwcu br. o 11,9% r/r do 30 037, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,2%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 18 054 pozwolenia (wzrost o 7,9% r/r i wzrost o 3,2% m/m), podał również GUS.

„W pierwszym półroczu 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 171,5 tys. mieszkań, tj. o 40,2% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (109,1 tys., wzrost o 46,9% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (60,4 tys., wzrost o 28,9%).

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 18 054 pozwolenia

Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,8% ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 2 015 mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (1 221 mieszkań w roku ubiegłym)” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Pęknięcia bańki na rynku nieruchomości nie da się uniknąć

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wzrosła o 37,2% r/r w czerwcu

W grupie deweloperów odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 59,8% r/r do 14 884 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 15,3%, podał także Urząd.

„W I połowie 2021 r. rozpoczęto budowę 144,6 tys. mieszkań, tj. o 44,6% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 87,7 tys. mieszkań (o 63,8% więcej), a inwestorzy indywidualni 54,3 tys. (o 22,3% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,2% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 2 605 mieszkań (wobec 2 049 w roku 2020).” – czytamy w komunikacie.

Deweloperzy rozpoczęli budowę 87,7 tys. mieszkań (o 63,8% więcej), a inwestorzy indywidualni 54,3 tys. (o 22,3% więcej)

Szacuje się, że na koniec czerwca 2021 r. w budowie pozostawało 867,7 tys. mieszkań, tj. o 4,7 % więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2020, podał także Urząd.

Czytaj także: Za dwa lata bańka spekulacyjna na polskim rynku mieszkaniowym?

Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 7,3% r/r w czerwcu

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 10 695 mieszkań, co oznacza spadek o 0,1% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 35,4%, podał również GUS.

„Według wstępnych danych, w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. oddano do użytkowania 105,4 tys. mieszkań, tj. o 8,6% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 60,5 tys. mieszkań – o 3,3% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 42,5 tys. mieszkań, tj. o 30% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,7% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 2 427 mieszkań (1 771 przed rokiem).” – czytamy w komunikacie.

Deweloperzy przekazali do eksploatacji 60,5 tys. mieszkań – o 3,3% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 42,5 tys. mieszkań, tj. o 30% więcej

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. wyniosła 10 mln m2, czyli o 16,1% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 95,1 m2, podał także GUS.

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 4,4% r/r w czerwcu

„Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w czerwcu 2021 roku była wyższa o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 2,3%) oraz wyższa o 12,2% w stosunku do maja 2021 roku (przed rokiem wzrost o 12,5%)” – podał GUS.

Zwiększenie produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 18,3%) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 0,4%)

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 3,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku i o 1,5% niższym w porównaniu z majem 2021 roku, podano także. 

„W stosunku do czerwca 2020 roku zwiększenie produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 18,3%) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 0,4%), natomiast zmniejszenie dla przedsiębiorstw zajmujących się budową budynków (o 0,3%)” – czytamy dalej.

W porównaniu z majem 2021 roku wzrost wartości robót w jednostkach związanych z budową budynków wyniósł 15,0%, specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 13,2%, a wykonujących roboty specjalistyczne – 7,9%, podał też GUS.

Komentarze

MRPiT:

„W ocenie MRPiT w lipcu produkcja budowlana wzrośnie o ok. 11,8 proc. rdr. Spodziewamy się poprawy wyników podmiotów zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej. Wysoka dynamika robót specjalistycznych powinna utrzymać się do końca roku” – oceniają analitycy resortu rozwoju, pracy i technologii, komentując dane GUS.

DAWID PACHUCKI, ING BANK ŚLĄSKI (e-mail):

„Kolejny już miesiąc zwiększa się w ujęciu rocznym budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (+0,4 proc. rdr) i roboty specjalistyczne (+18,3 proc. rdr). Naszym zdaniem to sygnał rozpędzających się inwestycji infrastrukturalnych. Ponownie spadła natomiast budowa budynków, o 0,3 proc. rdr w czerwcu wobec -5,7 proc. w maju. Podtrzymujemy zdanie sprzed miesiąca, że świadczyć to może o rosnących barierach dla budownictwa mieszkaniowego związanych ze wzrostem cen materiałów budowlanych.

Słabszy wynik w budowie budynków wyhamował pozytywne tendencje w budownictwie w ostatnich dwóch miesiącach. W czerwcu po odsezonowaniu produkcja budowlano-montażowa spadła o 1,5 proc. mdm wobec +3,9 proc. w maju i +5,0 proc. w kwietniu”.

ALEKSANDRA ŚWIĄTKOWSKA, BOŚ BANK:

„Po dwóch miesiącach solidnego wzrostu w danych w ujęciu miesięcznym, oczyszczonych sezonowo, widzimy lekką korektę. Nie zmienia to jednak naszej oceny, że aktywność w obszarze budownictwa przyspiesza. Mniej więcej od lutego mamy do czynienia z dużą zmiennością, jeżeli chodzi o dane w poszczególnych miesiącach i wynik czerwcowy naszym zdaniem nie jest wynikiem odwrócenia trendów, ale raczej spadkiem korekcyjnym po solidnych wzrostach. Wskazują na to także wczorajsze dane o produkcji przemysłowej, gdzie działy związane z budownictwem notują jedne z lepszych wyników na tle pozostałych oraz poprawiające się nastroje koniunktury. Odczyt nie zmienia więc perspektyw średnioterminowych. Rosnący udział w sektorze budownictwa inwestycji publicznych i infrastrukturalnych ze względu na swoją charakterystykę, może generować większą zmienność w kolejnych miesiącach”.

JAKUB SZCZEPANIEC, ALIOR BANK (e-mail):

„Czerwcowe dane o produkcji budowlano-montażowej są nieco rozczarowujące. Wzrost o 4,4 proc. rdr jest zarówno poniżej naszych oczekiwań (8,3 prc. rdr), jak i konsensusu. Tym niemniej raczej nie można mówić o przekreśleniu zaznaczonego w pierwszych dwóch miesiącach II kw. 2021 ożywienia. Sekwencja w II kwartale 2021 jest raczej dość typowa dla obserwowanych historycznie zmian na tym szeregu czasowym – po dwóch miesiącach solidnych wzrostów mdm po odsezonowaniu (kwiecień, maj) nadszedł miesiąc słabszy. W czerwcu po odsezonowaniu produkcja spadła o 1,5 proc. mdm. My spodziewaliśmy się przedłużenia impetu ożywienia, ze względu na dość słaby I kw. ’21, będący m.in. pod wpływem negatywnych czynników pogodowych. W szczegółach danych widać, iż powoli poprawia się sytuacja w obszarze wznoszenia budynków, który to do tej pory radził sobie najgorzej”.

PKO BP (Twitter):

„Produkcja budowlano-montażowa w czerwcu była o 4,4 proc. wyższa rdr. To wynik nieco słabszy od naszych oczekiwań (9,5 proc. rdr). Obserwujemy żwawe odbicie aktywności inwestycyjnej zapoczątkowane już w I kw. 21. Mocno rośnie segment specjalistyczny (18,3 proc. rdr).

Dane o poziomach produkcji na rynku budowlanym wskazują na trwającą od kilku lat stabilizację w inżynierii lądowej (rozrusza ją napływ środków unijnych) oraz wzrost wartości produkcji w segmencie robót specjalistycznych”.

Czytaj także: Polska z największym wzrostem cen mieszkań w Unii Europejskiej w ostatnich 15 latach

Źródło: ISBnews