W czerwcu indeks Pengab osiągnął 22,0 pkt

W czerwcu indeks Pengab osiągnął 22,0 pkt
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Był niższy o 2 pkt niż w maju. Jak stwierdził dr Marcin Idzik z KANTAR TNS to efekt wpływu czynników sezonowych, które w II kw. rzutują na indeks ocen (obniżył się o 1,8 pkt m/m oraz indeks wyprzedzający o 2,3 pkt). Od stycznia obserwuje się wzrost aktywności klientów na wszystkich rynkach produktowych. Jak podano, w czerwcu prognozy sześciomiesięczne są bardziej ostrożne w porównaniu z formułowanymi przed miesiącem.

To typowe przed wakacjami zachowania klientów na rynku usług bankowych. Przy czym warto zwrócić uwagę, że wzrost zainteresowania klientów indywidualnych kredytami konsumpcyjnymi powinien, według wyników badania, utrzymać się jeszcze w lipcu. Na pozostałych badanych rynkach sytuacja jest podobna jak w maju lub notowane są nieznaczne spadki aktywności klientów na rynku usług bankowych. Jak stwierdził dr Marcin Idzik, bez względu na to, o jakich rynkach mówimy, obserwuje się długookresowy trend wzrostowy.

Mamy znacznie lepszą niż przed rokiem sytuację na rynku kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych oraz znacząco lepszą sytuację wyrażająca się aktywnością przedsiębiorców na rynku kredytów obrotowych. Za niższy w tym miesiącu wynik indeksu Pengab w porównywalny sposób odpowiada obniżenie indeksu ocen i prognoz. Patrząc bardziej szczegółowo na wyniki badania, to w 53% badanych placówek bankowych, zanotowało wzrost zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi (aż o 13 pkt m/m).

W przypadku kredytów mieszkaniowych, w czerwcu 1/3 placówek bankowych odnotowała wzrost zainteresowania, przy czym r/r indeks ocen w tym roku jest wyższy aż o 18 pkt. Również w przypadku kredytów podmiotów gospodarczych, jesteśmy również w długookresowym trendzie wzrostowym. Porównując rok do roku indeksy inwestycyjne i obrotowe, to są one obecnie wyższe odpowiednio o 5 i 10 pkt. Natomiast miesiąc do miesiąca notujemy spadki i wynikają one ze wzorca zmian sezonowych. Jak dodał dr Marcin Idzik, warto zwrócić uwagę na prognozy sześciomiesięczne, które niezależnie od badanego obszaru wskazują, że zgodnie z tą perspektywą środowisko bankowe oczekuje dalszego utrzymania długookresowych trendów wzrostowych. W tym miesiącu dodatkowo zapytano przedstawicieli banków o przystosowanie sektora bankowego do obsługi osób z niepełnosprawnościami. W ocenie 46% badanych, polski sektor bankowy jest przeciętnie przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Natomiast 60% ankietowanych uważa, że potrzebne są dodatkowe szkolenia dotyczące obsługi takich osób. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP przypomniał, że w Związku funkcjonuje stały zespół zajmujący się problematyką obsługi osób z niepełnosprawnościami. Ma on zapobiegać wykluczeniu ich z systemu bankowego i podnosić ich bezpieczeństwo w kontakcie z bankami.

Bohdan Szafrański