Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości weszła w życie

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości weszła w życie
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii Fot. Newseria Biznes
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości weszła w życie, a do 8 kwietnia zostaną powołane jej rada oraz zarząd, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Celem fundacji jest pomoc przy zwiększaniu konkurencyjności polskich firm i ich rozwoju w kierunku przemysłu 4.0. #przemysł @MPiT_GOV_PL

Celem fundacji jest pomoc przy zwiększaniu konkurencyjności polskich firm i ich rozwoju w kierunku przemysłu 4.0. Fundacja ma skupiać się m.in. na upowszechnianiu wiedzy o nowoczesnych procesach technologicznych i produkcyjnych, zarządzaniu zmianą, a także na wspieraniu kadr, rozwoju kompetencji pracowników i budowaniu sieci współpracy.

Co będzie zadaniem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości?

Zadaniem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości będzie, począwszy od przybliżania przedsiębiorcom tematyki przemysłu 4.0, proponowanie rozwiązań biznesowych, doradztwo strategiczne i budowanie sieci kooperacyjnych, a także dbanie o otoczenie prawno-regulacyjne czy wreszcie dawanie impulsu do podnoszenia poziomu zaawansowania technologicznego polskich przedsiębiorstw. To zarówno działania koordynacyjne, jak i aktywne stymulowanie rynku, podano.

„Analizy pokazują, że sytuacja polskiej gospodarki jest stabilna. Firmy muszą jednak wzmacniać swój potencjał rynkowy. Takim obszarem są nowoczesne technologie i innowacje. Ich rozwój oraz inwestycje w nie pomogą nam utrzymać dobrą koniunkturę gospodarczą” – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Do 8 kwietnia powołana zostanie radę oraz zarząd fundacji

W ciągu 30 dni od wejścia w życie Ustawy, czyli do 8 kwietnia, minister właściwy ds. gospodarki powoła radę oraz zarząd fundacji, podano również.

Kolejnymi terminami, które wskazuje ustawa są: nadanie statutu (po zasięgnięciu opinii rady) oraz wpis fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego – w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy (do 8 maja).

„Najbliższy czas to okres intensywnej pracy. Postęp technologiczny jest czymś, czego nie można zatrzymać, więc ten katalizator, którym ma być fundacja, powinien zacząć działać jak najszybciej oraz w jak najbardziej skuteczny sposób” – podkreślił wiceminister resortu odpowiedzialny za przygotowanie ustawy Marcin Ociepa.

Wsparcie o charakterze niefinansowym

Platforma będzie udzielać wsparcia o charakterze niefinansowym (szkolenia, doradztwo, przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej). Wsparcie to będzie udzielane podmiotom, które prowadzą działalność na terytorium Polski – przedsiębiorcom, jednostkom zarządzającym klastrami innowacyjnymi, podmiotom działającym na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerom społecznym i gospodarczym, wskazano również.

„Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest wynikiem realizacji projektu Polska Platforma Przemysłu 4.0, ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wskazuje ona reindustrializację jako jeden z filarów nowego modelu gospodarczego dla Polski” – podsumowano.

Źródło: ISBnews