URE: wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

URE: wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Fot. Stock.Adobe.com / Alberto Masnovo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniach 25 i 26 listopada br. odbyły się dwie pierwsze z tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, dedykowane instalacjom już istniejącym (tzw. aukcje migracyjne dla instalacji przechodzących z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego).

#URE: Maksymalna ilość energii, która mogła zostać zakontraktowana w II. aukcji to ok. 3,4 TWh, a jej wartość to ok. 2,2 mld zł. Sprzedano ok. 220 GWh energii, o wartości ok. 138 mln zł #OZE #aukcje_oze

W pierwszej − oznaczanej jako AZ/1/2019 − mogli wziąć udział wytwórcy energii w instalacjach biomasowych i biogazownie inne niż rolnicze o mocy powyżej 1 MW.

Pierwsza aukcja: nierozstrzygnięta

Aukcja ta nie została rozstrzygnięta, ponieważ nie zgłosiła się wymagana liczba oferentów.

Zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana podczas tej aukcji to 34 TWh, a jej wartość to 20,74 mld zł.

Druga aukcja: rozstrzygnięta

W drugiej aukcji − AZ/2/2019 − mogli wziąć udział wyłącznie wytwórcy energii elektrycznej w istniejących biogazowniach rolniczych (w tym z wysokosprawnej kogeneracji) o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW.

Do aukcji zgłoszono 3 oferty,  przy czym zwycięskie oferty dotyczyły dwóch instalacji zgłoszonych przez dwóch wytwórców.

Zadziałała tu bowiem reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję tę wygrali uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 80 proc. ilości energii objętej wszystkimi ofertami.

Ile energii sprzedano?

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji AZ/2/2019 sprzedano blisko 220 GWh energii elektrycznej o wartości prawie 138 mln zł.

Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 617,50 zł/MWh, natomiast maksymalna cena sprzedaży wniosła 633,90 zł/MWh.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać zakontraktowana w tej aukcji wynosiła ponad 3,4 TWh, a jej wartość to blisko 2,2 mld zł.

Wyniki kolejnych aukcji Prezes URE będzie publikował sukcesywnie i niezwłocznie po ich rozstrzygnięciu.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki / URE