URE: premia kogeneracyjna czeka na inwestorów

URE: premia kogeneracyjna czeka na inwestorów
Fot. Stock.Adobe.com /MacX
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
We wtorek, 17 grudniu 2019 r. rozpocznie się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP). Formularze ofert są już dostępne na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

#RafałGawin: Aukcje promują najbardziej wydajne technologie oraz lokalizacje, gdzie wytwarzanie energii w kogeneracji jest optymalne ekonomicznie i ekologicznie #URE #Aukcja #Kogeneracja #Energia

Ustawa z grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadziła nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracji, w ramach którego nowe i znacznie zmodernizowane jednostki mogą uczestniczyć w konkurencyjnej procedurze aukcyjnej.

Kogeneracja jest wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym.

Jedną z istotniejszych zalet kogeneracji jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest nawet o 30 proc. wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

Reguła wymuszania konkurencji

Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Każdy z inwestorów może przedstawić w danej aukcji więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji.

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji), oraz których oferty łącznie nie przekroczyły 80 proc. ilości energii elektrycznej możliwej do sprzedania podczas aukcji.

Takie rozwiązanie − tzw. reguła wymuszania konkurencji − powoduje odrzucenie 20 proc. najdroższych ofert i ma na celu wyeliminowanie możliwości wygrania aukcji przez wszystkich jej uczestników.

System aukcyjny pozwala na minimalizację kosztów wsparcia rozwoju kogeneracji przenoszonych na odbiorców końcowych, dzięki wprowadzeniu mechanizmów wymuszających konkurencję.

Aukcje promują najbardziej wydajne technologie oraz lokalizacje, gdzie wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji jest optymalne ekonomicznie i przynosi największe efekty ekologiczne – zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

Warunki przystąpienia do aukcji

W dniach 17 − 20 grudnia br. odbędzie się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW).

Sesja aukcji będzie trwać 4 dni. Jej otwarcie nastąpi 17 grudnia o godzinie 8:15, a zamknięcie – 20 grudnia o godzinie 16:15.

Informacje o wynikach aukcji Prezes URE ogłosi na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie po rozstrzygnięciu aukcji.

Oferty w aukcji CHP należy przygotować przy wykorzystaniu formularza oferty opublikowanego przez Prezesa URE na stronie BIP URE,

w zakładce Kogeneracja/Aukcje CHP/Ogłoszenia i wyniki.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi 6 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 1 mld zł.

Natomiast dla wytwórców energii elektrycznej zlokalizowanych poza terytorium Polski maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynosi ponad 51 mln zł (maksymalnie 300 GWh energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji).

Szczegółowy regulamin aukcji dostępny jest na stronie internetowej URE.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki / URE