Uproszczone procedury i cyfrowy dostęp do publicznych usług finansowych – nowa oferta dla MSP?

Uproszczone procedury i cyfrowy dostęp do publicznych usług finansowych – nowa oferta dla MSP?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przedsiębiorcy i instytucje finansowe są zainteresowani rozwojem wystandaryzowanych programów publicznego wsparcia dostępu do kredytu -mówi Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej podsumowując konferencję "Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw".

Arkadiusz Lewicki: Jednym z warunków uproszczenia procedur jest cyfryzacja kontaktów przedsiębiorców z instytucjami finansowymi @KPK_PL

Zdaniem Arkadiusza Lewickiego Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej z dyskusji w panelu „Publiczne wsparcie w dostępie do kredytu” wynika, że zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje finansowe oczekują pojawienia się bardzo wystandaryzowanych programów publicznego wsparcia dostępu  do finansowania za strony banków i innych instytucji finansowych.

Jednocześnie procedury ubiegania  się o tego typu wsparcie powinny być znacznie uproszczone.

Jak zauważa dyrektor Lewicki jednym z warunków uproszczenia procedur jest cyfryzacja kontaktów przedsiębiorców z instytucjami finansowymi. Uczestnicy dyskusji rekomendują odejście od papierowej dokumentacji i od konieczności osobistych kontaktów na rzecz dokumentacji cyfrowej i elektronicznych kanałów porozumiewania się.

Instrumenty gwarancyjne i dotacyjne są – zdaniem uczestników konferencji zbyt skomplikowane, rozproszone i w efekcie często nierentowne. W nadchodzącej perspektywie finansowej na poziomie regionalnym i krajowym oczekiwaliby oni programów, które można by skupić na konkretnej grupie adresatów, głównie na mikro i lub małych przedsiębiorcach.

 

 

Jednocześnie instytucje finansowe  dysponowałyby uniwersalnymi instrumentami finansowymi w np. postaci jednej (zamiast dzisiaj kilkunastu rodzajów) gwarancji na cele inwestycyjno-obrotowe, czy preferencyjnego kredytu innowacyjnego.

Jak podkreśla Arkadiusz Lewicki instytucje finansowe bardzo sobie cenią współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, które są przykładami banków rozwojowych solidnie wspierających dostęp przedsiębiorców do finansowania zewnętrznego.

 

Źródło: aleBank.pl