UOKiK przejmuje od Komisji Europejskiej kontrolę koncentracji PKN Orlen – PGNiG

UOKiK przejmuje od Komisji Europejskiej kontrolę koncentracji PKN Orlen – PGNiG
Źródło: UOKiK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a nie Komisja Europejska (KE) zbada koncentrację PKN Orlen i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podał Urząd. Zdaniem KE, UOKiK ma odpowiednie doświadczenie w ocenie właściwości rynków sektora energetycznego, co znalazło odzwierciedlenie w wydanych do tej pory decyzjach dotyczących tego obszaru gospodarki.

Komisja Europejska oraz krajowe organy antymonopolowe uprawnione są do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć. Zasadniczym warunkiem, który przesądza o tym, czy wniosek rozpatruje Komisja Europejska, jest wspólnotowy wymiar danej koncentracji. KE analizuje transakcje, kiedy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln euro. Z kolei prezes UOKiK – co do zasady-  właściwy jest w sprawach koncentracji, które wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie nie mają wymiaru wspólnotowego, wyjaśnił UOKiK.

Czytaj także: PKN Orlen przejął Polska Press: prezes UOKiK nie widzi podstaw do zaskarżenia decyzji przez RPO >>>

Uczestnicy transakcji, która ma wymiar wspólnotowy, mogą złożyć do KE wniosek o zbadanie jej skutków przez kraj członkowski – jeżeli może wywierać ona znaczący wpływ na konkurencję w danym państwie. W takim przypadku, Komisja może przekazać sprawę do narodowego organu antymonopolowego, jeżeli ten wyrazi zgodę na ocenę skutków danej transakcji. Tak jest w przypadku przekazanej polskiemu urzędowi antymonopolowemu przez Komisję Europejską koncentracji obejmującej transakcję przejęcia przez Grupę Orlen spółek należących do grupy PGNiG, podkreślił Urząd.

Biorąc pod uwagę, że planowane efekty rozpatrywanej transakcji będą występowały w Polsce, sprawa została przekazana do UOKiK.

„To niewątpliwie wyraz dużego zaufania do kompetencji i doświadczenia polskiego urzędu antymonopolowego. Ponadto, główni kontrahenci i konkurenci uczestników koncentracji zlokalizowani są w Polsce, zatem Urząd będzie mógł stosunkowo łatwo przeprowadzić badanie rynku, które pozwoli zebrać materiał dowodowy niezbędny do dokładnej oceny sprawy” – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: PKO BP zarobił na zakupie i sprzedaży akcji PKN Orlen; akcje trafiły do funduszy>>>

PKN Orlen chce w ciągu kilku tygodni zgłosić do UOKiK transakcję przejęcia PGNiG

PKN Orlen chce w ciągu kilku tygodni zgłosić do UOKiK transakcję przejęcia PGNiG – poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

„Uzyskaliśmy od KE decyzję, na mocy której UOKiK rozpatrzy wniosek w sprawie przejęcia PGNiG przez PKN Orlen. To nasz wielki sukces i krok w budowie silnego koncernu multienergetycznego. W ciągu kilku tygodni zgłosimy transakcję do polskiego urzędu antymonopolowego” – napisał Obajtek na Twitterze.

Postępowanie antymonopolowe

Transakcja polega na przejęciu przez PKN Orlen bezpośredniej kontroli nad PGNiG. Postępowanie antymonopolowe w tej sprawie zostanie wszczęte przez prezesa UOKiK po formalnym złożeniu wniosku do Urzędu. To pierwszy przypadek w 2021 r., kiedy przedsiębiorca wnioskuje o przejęcie transakcji przez polski urząd antymonopolowy.

Pod koniec lutego br. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiadał, że do końca I kwartału powinno się rozstrzygnąć czy decyzję w sprawie koncentracji z PGNiG podejmie UOKiK.

W ocenie koncernu, wówczas droga do przejęcia PGNiG będzie zdecydowanie krótsza i mniej skomplikowana.

Czytaj także: Prezes PKN Orlen o przejęciu Grupy Lotos: mamy już krótką listę partnerów >>>

W połowie lipca br. PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG. Skarb Państwa posiada 71,88% udziału w kapitale zakładowym PGNiG.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews