UODO skierował do litewskiego organu nadzorczego wniosek ws. Vinted dotyczący przetwarzania danych osobowych Polaków

UODO skierował do litewskiego organu nadzorczego wniosek ws. Vinted dotyczący przetwarzania danych osobowych Polaków
Fot. stock.adobe.com/udra11
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Powodem są liczne sygnały, jakie wpływają do UODO, m.in. za pośrednictwem infolinii, dotyczące żądania przedstawienia kopii dowodów osobistych przez ten portal.

Operatorem (platformy oraz powiązanej z nią aplikacji) jest Vinted UAB z siedzibą na Litwie.

Organ litewski powinien udzielić odpowiedzi na wniosek UODO bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania wniosku

Z tego powodu UODO – w ramach mechanizmu wzajemnej współpracy – wystąpił z wnioskiem w trybie art. 61 RODO do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych (litewskiego organu nadzorczego) o wszczęcie postępowania z urzędu lub przeprowadzenie kontroli w firmie Vinted UAB w celu dostosowania operacji przetwarzania do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Czytaj także: Sąd przyznał rację UODO w sporze z Głównym Geodetą Kraju

Platforma Vinted.pl a ochrona danych

We wniosku o wzajemną pomoc z dnia 24 marca 2021 r. UODO wskazał m.in. na konieczność: ustalenia podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez operatora platformy Vinted.pl (w szczególności danych zawartych w polskich dowodach osobistych), zbadania zakresu i rodzaju przetwarzanych danych osobowych, a także sposobu oraz celu zbierania i udostępniania danych osobowych.

We wniosku UODO zwróciło także uwagę na konieczność zweryfikowania, czy administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych.

Czytaj także: Warta zapłaci ponad 85 tys. zł kary za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych

Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym

Wspomniany wniosek UODO złożyło za pośrednictwem systemu IMI, czyli Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (ang. Internal Market Information System).

Jest to narzędzie, które umożliwia organom nadzorczym współpracę administracyjną ze swoimi odpowiednikami z innych państw członkowskich oraz z Komisją Europejską.

Organ litewski powinien udzielić odpowiedzi na wniosek UODO bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

Czytaj także: UODO: 1,9 mln zł kary dla Virgin Mobile Polska

Źródło: UODO