Unijny program FENG: nowy kredyt ekologiczny w Banku Millennium

Unijny program FENG: nowy kredyt ekologiczny w Banku Millennium
Źródło: Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kredyt ekologiczny to nowa forma finansowania zielonych projektów, ze wsparciem dla firm w postaci bezzwrotnej premii ekologicznej, pokrywającej nawet do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Bank Millennium jest jednym z banków kredytujących, wystawiających promesę kredytową, wymaganą do uzyskania dofinansowania. Wnioski o wsparcie przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), poinformował Bank.

Konkurs jest pierwszą tego typu ofertą finasowania w aktualnie dostępnym katalogu działań nowej perspektywy unijnej.

– Jednym z priorytetów w rozwoju firm jest obecnie szeroko rozumiana efektywność energetyczna, obejmująca m.in. zmianę źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Każda innowacja wymaga jednak nakładów finansowych.

I tu ponownie z pomocą przychodzą kredyty inwestycyjne, łączone z pomocą publiczną, oferowane m.in. przez Bank Millennium. Mamy spore doświadczenie w tym zakresie, od lat współpracujemy z BGK, a nasza nowa oferta jest kolejnym elementem programu wsparcia firm. Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie kredytem ekologicznym – mówi Laura Kloch, ekspertka w Centrum Kompetencji Funduszy Europejskich Banku Millennium.

Czytaj także: Kredyt ekologiczny FENG z dotacją do 80 proc. w ofercie Banku Pekao S.A.

Kredyt na wspieranie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej

Kredyt ekologiczny to konkurs finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Jego celem jest wspieranie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez realizację inwestycji zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw i modernizację infrastruktury, w tym też poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

O wsparcie w ramach konkursu mogą się ubiegać przedsiębiorcy z sektora mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniający do 250 pracowników) oraz przedsiębiorcy z kategorii małych spółek o średniej kapitalizacji (zatrudniających do 499 pracowników) i spółek o średniej kapitalizacji (zatrudniających do 3000 pracowników).

Czytaj także: Bank Pekao uruchamia kredyt technologiczny FENG dla MŚP z dotacją do 70 procent

Nabór wniosków kredytowych do 17 sierpnia ‘23

Wsparcie w ramach programu ma postać dotacji, którą jest premia ekologiczna, pozwalająca na refundację nawet do 80% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zielonej inwestycji.

Warunkiem złożenia do BGK wniosku w programie jest uzyskanie promesy kredytowej. Bank Millennium jest jednym z banków finansujących firmy w programie i wystawiających promesy.  

Nabór wniosków trwa do 17 sierpnia 2023 r., a zwiększona do 660 mln zł pula środków w programie daje szansę na sfinansowanie większej ilości projektów. Wyniki konkursu pojawią się najprawdopodobniej pod koniec 2023 roku. 

Czytaj także: Co warto wiedzieć o miliardach euro z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki w 2023 roku?

Źródło: Bank Millennium