Bank Millennium sponsorem strategicznym Akademii Leona Koźmińskiego

Bank Millennium sponsorem strategicznym Akademii Leona Koźmińskiego
Od lewej: prof. dr hab. Grzegorz Mazurek i Joao Bras Jorge. Źródło: Bank Millennium.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium i Akademia Leona Koźmińskiego nawiązały strategiczne partnerstwo, na mocy którego wspólnie zrealizują ważne dla społeczeństwa projekty, mające wpływ na przyszłość edukacji, poinformował Bank.

Akademia Leona Koźmińskiego od 30 lat skutecznie łączy teorię i praktykę w biznesie. Przyciąga najlepszych studentów i naukowców m.in. w obszarze zarządzania, ekonomii, psychologii i prawa. Kariery jej absolwentów są najlepszym dowodem na najwyższą jakość kształcenia oraz relacji, zawieranych przez młodych ludzi już w trakcie studiów.

Bank Millennium od ponad 30 lat świadczy uniwersalne usługi finansowe swoim klientom ze wszystkich segmentów rynku. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju, nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i wysokiej jakości usług, jest jedną z najlepiej ocenianych przez klientów instytucją finansową w Polsce.

Czytaj także: Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 – wyjątkowa inicjatywa, wyjątkowe rocznice

Współpraca Banku Millennium z ośrodkami akademickimi

Umowę o współpracy podpisali Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium oraz prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Bank dołączył jednocześnie do grona darczyńców pierwszego w polskim środowisku akademickim kapitału żelaznego, pozwalającego finansować rozwój młodych pokoleń, kadry akademickiej oraz badań naukowych.

– Dla Banku Millennium współpraca z ośrodkami akademickimi stanowi istotną wartość i jest znacząca w kreowaniu innowacyjnego środowiska pracy i nowych rozwiązań dla klientów Banku.

Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią biznesową ze ścisłej europejskiej czołówki. Skutecznie łącząc teorię i praktykę w biznesie, rokrocznie przyciąga najlepszych studentów i naukowców.

Ze względu na swoje międzynarodowe ambicje oraz poszukiwanie najnowocześniejszego know-how, miała niebagatelny wpływ na zasadniczą zmianę polskiego modelu gospodarczego w ostatnich 30 latach.

Dla nas, dla Banku Millennium to zaszczyt, że możemy współpracować z takim partnerem. Bardzo dziękujemy za tę możliwość – powiedział Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium

Czytaj także: Bank Millennium z zyskiem netto w III kw. ’23 powyżej oczekiwań rynku

Strategiczne partnerstwo Akademii Leona Koźmińskiego

Partnerstwo strategiczne to wyjątkowa forma współpracy, w ramach której strony będą udzielać sobie merytorycznego wsparcia, realizować wspólne inicjatywy – komunikacyjne i edukacyjne, a jedna z sal wykładowych w uczelni zyska branding Banku Millennium, przypominający studentom i słuchaczom o bliskości biznesu.

– Strategiczne partnerstwo uczelni z Bankiem Millennium to współpraca o dużej skali merytorycznej, relacyjnej, ale też finansowej – podkreśla prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

– Cieszy nas, że porozumienie zbudowaliśmy na fundamencie silnych relacji, wzajemnego zaufania, dialogu, wartości oraz poczucia odpowiedzialności za przyszłość polskich kadr.

Jednocześnie Bank Millennium dołączył do grona pionierskich firm nowo powstałego kapitału żelaznego. Wskazał tym samym kierunek firmom, które chcą inwestować w edukację, traktując to w kategoriach biznesowych – dodaje.

Czytaj także: Akademia Leona Koźmińskiego najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej według rankingu FT

***

Obok Banku Millennium, do grona sponsorów strategicznych Akademii Leona Koźmińskiego dołączyły już takie firmy jak Panattoni, ERGO Hestia oraz EY.

Swój udział w kapitale żelaznym potwierdziły też Seris Konsalnet oraz PROFIT Development, a na celowy fundusz stypendialny postawiły firmy: AgroArtim i Artimex.

Źródło: Bank Millennium