Bank Millennium z zyskiem netto w III kw. ’23 powyżej oczekiwań rynku

Bank Millennium z zyskiem netto w III kw. ’23 powyżej oczekiwań rynku
Fot. stock.adobe.com / Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Banku Millennium w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 102,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata netto Banku wynosiła 1 mld zł - poinformował Bank w raporcie. Zysk netto okazał się 16 proc. powyżej oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 88,5 mln zł.

Oczekiwania ośmiu maklerskich co do zysku netto Banku Millennium w trzecim kwartale 2023 roku wahały się od 72,6 mln zł do 106 mln zł.

Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w III kwartale 743,2 mln zł.

Na początku października Bank podawał, że szacunkowa rezerwa na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank Millennium w III kwartale wyniesie 673 mln zł. Zarząd spodziewał się dodatniego wyniku netto banku za ten okres.

460,6 mln zł zysku netto za trzy kwartały ‘23

W okresie I-III kwartału 2023 roku zysk netto grupy Banku Millennium wyniósł 460,6 mln zł.

Bank podał, że III kwartał był czwartym kolejnym kwartałem, w którym wynik netto był dodatni. Zysk netto III kwartału 2023 roku skorygowany o koszty związane z walutowymi kredytami hipotecznymi i po uwzględnieniu hipotetycznego podatku bankowego byłby rekordowy, na poziomie 819 mln zł.

Wynik odsetkowy Banku wyniósł w trzecim kwartale 1.371,8 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami. Konsensus PAP wynosił 1.369,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.352 – 1.383 mln zł).

Czytaj także: BFG uznał, że Bank Millennium spełnił śródokresowe wymogi MREL

Wyższy wynik odsetkowy k/k

Wynik odsetkowy wzrósł o 3 proc. kdk. Rok wcześniej wynik odsetkowy Banku był obciążony kosztami wakacji kredytowych.

Kwartalna marża odsetkowa (NIM) spadła do 477 pb. z rekordowego poziomu 485 pb. w II kwartale.

Bank podał, że spadek ten w znacznej mierze to efekt „mianownika” (wysoki wzrost aktywów odsetkowych netto), ponieważ marża przychodowa poprawiła się w tym okresie, a koszt depozytów nieznacznie spadł.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 188 mln zł wobec konsensusu na poziomie 191,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 188 mln zł do 195 mln zł). Wynik ten wzrósł 5 proc. rdr i spadł 7 proc. kdk.

Niższe saldo rezerw, niski koszt ryzyka

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w trzecim kwartale 64,2 mln zł i było 11 proc. niższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 72,5 mln zł, w przedziale od 50 mln zł do 96 mln zł. Rezerwy spadły 61 proc. rdr i 8 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że koszt ryzyka pozostał niski (31 pb.) dzięki ciągle niskiemu kosztowi ryzyka w segmencie przedsiębiorstw. W II kwartale koszt ryzyka wynosił 27 pb.

Koszty w III kwartale wyniosły 493,8 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (484,9 mln zł). Koszty wzrosły 7 proc. rdr i 10 proc. kdk.

Czytaj także: Bank Millennium najlepszym e-bankiem w Polsce wg magazynu Global Finance

Więcej klientów, kredytów i depozytów

Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o ponad 32 tys. do poziomu blisko 2,98 mln klientów.

Na koniec kwartału depozyty klientów wynosiły 106,2 mld zł, czyli były wyższe o 9 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Bank zwiększył sprzedaż kredytów hipotecznych, zawarł nowe umowy o łącznej wartości prawie 1,3 mld zł (+36 proc. kdk) i osiągnął udział w rynku na poziomie blisko 10 proc.

Portfel niehipotecznych kredytów detalicznych wzrósł o 2 proc. kdk i o 5 proc. rdr głównie dzięki poprawie sprzedaży kredytów gotówkowych.

Sprzedaż tych kredytów była na poziomie 1,66 mld zł, co stanowiło wzrost o 9 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 r.

Bank podał, że jego współczynniki kapitałowe poprawiły się zauważalnie i skonsolidowany TCR wynosi 16,6 proc., a T1 jest na poziomie 13,5 proc. Nadwyżka powyżej wymaganych minimalnych poziomów zwiększyła dalej do odpowiednio 4 p.p. i 3,3 p.p.

Bank Millennium wyemitował czteroletnie obligacje o wartości 500 mln euro spełniające wymogi MREL, domykając w ten sposób deficyt w stosunku do wymogów regulacyjnych.

Czytaj także: Doskonałe wyniki mBanku zniwelowane przez odpisy na ryzyko prawne kredytów frankowych

Źródło: PAP BIZNES