UKNF jednoznacznie o próbach podważania wskaźnika WIBOR

UKNF jednoznacznie o próbach podważania wskaźnika WIBOR
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"W ocenie UKNF nie ma żadnych podstaw do podważania wiarygodności i legalności WIBOR" - czytamy w dzisiejszym (26 lipca 2023) dokumencie Komisji.

UKNF opublikował „Stanowisko UKNF dot. zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z umowami o kredyt hipoteczny w walucie polskiej, w których stosowany jest wskaźnik referencyjny stopy procentowej WIBOR”.

We wprowadzeniu do stanowiska napisano: „Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) prezentuje stanowisko dotyczące zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z umowami o kredyt hipoteczny w walucie polskiej, w których stosowany jest wskaźnik referencyjny stopy procentowej WIBOR. Stanowisko zostało przygotowane w związku z wypowiedziami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, w których podważa się wiarygodność i legalność wskaźnika referencyjnego WIBOR. Stanowisko może zostać wykorzystane jako opinia UKNF w postępowaniach sądowych dotyczących umów o kredyt hipoteczny w walucie polskiej, w których stosowany jest wskaźnik referencyjny WIBOR.”

„Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ponownie przypomina, że ww. obecnie stosowana metoda opracowywania wskaźnika referencyjnego WIBOR spełnia wymagania wskazane w BMR, a podmiot opracowujący ten wskaźnik, tj. GPW Benchmark SA, uzyskał w grudniu 2020 r. od KNF zezwolenie na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych i został wpisany do właściwego rejestru ESMA” – czytamy również.

Czytaj także: KNF ocenia, że WIBOR posiada zdolność do pomiaru rynku oraz realiów gospodarczych>>>

WIBOR nie do podważenia

UKNF zaznacza, że w toku postępowania w przedmiocie udzielenia GPW Benchmark SA zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych, KNF dokonała weryfikacji i oceny metody opracowywania wskaźnika referencyjnego WIBOR i uznała, że jest ona zgodna z przepisami BMR.

„Z punktu widzenia prawa nie jest zatem możliwe podważenie tej metody przed sądem w postępowaniu cywilnym, gdyż decyzja KNF wiąże sąd w tym postępowaniu, co wynika z utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego” – czytamy.

Czytaj także: NBP o zastąpieniu WIBOR-u WIRON-em na drodze regulacyjnej

KNF nie ma informacji o próbach manipulacji wskaźnikiem WIBOR

UKNF podkreśla także, że KNF nie została powiadomiona przez GPW Benchmark o żadnym przypadku otrzymania przez administratora podejrzanych danych wejściowych. Działania nadzorcze Komisji nie wykazały występowania zjawisk, które zostałyby zakwalifikowane jako manipulacja wskaźnikiem referencyjnym.

Przypomina również, że status wskaźnika referencyjnego WIBOR weryfikowany jest nie tylko przez KNF, ale także w znacznym stopniu przez organ UE, jakim jest ESMA. Także Komisja Europejska informowana jest przez KNF i ESMA o ustaleniach dotyczących WIBOR jako kluczowego wskaźnika referencyjnego.

Czytaj także: Czym jest spread korygujący oraz czy WIBOR i WIRON mogą funkcjonować równolegle?>>>

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF, ISBnews