Trendy technologiczne w bankowości na IT@BANK

Trendy technologiczne w bankowości na IT@BANK
Fot. stock.adobe.com/wutzkoh
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowoczesny sektor finansowy jest podstawą funkcjonowania gospodarki i ważnym czynnikiem wspierającym jej rozwój. Dlatego jednym z tematów poruszanych na jednej z największych imprez w Polsce, Forum IT@BANK organizowanym co roku w połowie listopada, będzie wykorzystanie nowych technologii w sektorze i nieodłącznie związany z tym zapewnienie bezpieczeństwa.

Dla banków, udostępnienie instrumentów bankowych w celu uwierzytelniania i potwierdzania tożsamości, umocni ich pozycję zaufanego partnera, wesprze cyfryzację procesów gospodarczych, przyczyniają się do usprawniania procesów bankowych.

Klienci banków, gospodarka oczekuje sprawnej obsługi i dostępu do nowoczesnych produktów bankowych. Dla banków to wyzwanie technologiczne. Nie można jednak zapomnieć, że jednym z podstawowych wyróżników sektora bankowego musi być bezpieczeństwo i związane z tym zaufanie klientów.

O czym będą chcieli rozmawiać w tym roku przedstawiciele banków i firm technologicznych? Adam Marciniak, wiceprezes zarządu Banku PKO BP nadzorujący Obszar Informatyki i członek Rady Programowej IT@BANK jest przekonany, że na pewno trzeba będzie nawiązać do tematyki zaawansowanego doradztwa bankowego (robo-doradztwo). Rozmawiać o tym, jak bardzo i w jakim stopniu automatyzacja oraz robotyzacja pozwoli efektywnie rozwinąć tradycyjne kanały kontaktu takie, jak Call Center, czy stronę internetową w interakcji z klientami banków. Tu spotykamy problem dobrych danych – tworzenia wiedzy przyczynowo-skutkowej i z jej wykorzystaniem, w tym danych online, uczenia maszynowego.

Prezes Adam Marciniak zwraca uwagę na konieczność oceny, w jakich obszarach się ono sprawdzi i, czy w tym znaczeniu potencjalna niedoskonałość rozwiązań wobec złożonych problemów klientów nie będzie przeciw skuteczna wobec zakładanych rezultatów (np. koszty utrzymania systemów dla wąskiej wyspecjalizowanej funkcjonalności – przykładowo informacja o produktach).

Bezpieczeństwo i nowe technologie

Jest pewien, że konieczne będzie poruszenie kwestii związanych z bezpieczeństwem w kontekście automatyzacji, robotyzacji i data online. Czy będzie to nowy oręż do walki z cyberprzestępcami (np. przy eliminacji fraudów), czy raczej większe zagrożenie dla klientów i w tym kontekście konieczna będzie realizacja skutecznych zabezpieczeń?

– „Transformacja cyfrowa – efektywna zwinna organizacja jako niezbędne zaplecze tej zmiany. Praktyka i doświadczenia organizacji wobec przyjętych modeli transformacji (w kontekście powszechnych technik agile, IT dwóch prędkości, devops), tj.: skuteczne przeniesienie specyfiki nowego podejścia do cyfrowej działalności banku na DNA organizacji (kultury organizacji, do prowadzonych projektów, do gotowości biznesu), odpowiednie przygotowanie organizacji w tym plan działania, stopniowe wdrażanie nowego modelu pracy wraz z jego iteracją, wybór obszarów – produktów, na których będziemy pracować, podział zadań, monitorowanie, koordynacja, ocena w tym ryzyk i szans” mówi Adam Marciniak wiceprezes zarządu w PKO Bank Polski

O czym usłyszymy?

W sesji dotyczącej trendów technologicznych – narzędzi i bezpieczeństwa między innymi Dorota Kuciel-Rzepka, IT Area Leader, Tribe Risk Engineering w Santander Bank, omówi wykorzystanie danych on-line w procesie kredytowym.

Jacek Szczepański, przedstawiciel Forum Technologii Bankowych ZBP przedstawi jaką rolę w bezpieczeństwie może odegrać chmura prywatna rozumiana jako operacyjny model biznesowy w organizacji. W tej części forum usłyszymy też w wystąpieniach prelegentów o tym, co banki powinny oczekiwać od IT doby transformacji cyfrowej i dlaczego. O tym, że informacja jest nową walutą banków. Również o uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie. W specjalnym wystąpieniu Paweł Białka, Executive Partner w Gartner Poland przedstawi „A Roadmap for Banks in the Age of Human Augmentation”.

Cyfryzacja państwa

Krajowa Izba Rozliczeniowa reprezentowana w Radzie Programowej IT@BANK przez wiceprezesa zarządu Roberta Trętowskiego, wśród koniecznych do poruszenia 15 listopada tematów wymienia kwestie związane z rolą elektronicznych środków identyfikacji w przyspieszaniu cyfryzacji państwa. Warto będzie pokazać i zaznaczyć korzyści, jakie odniosą klienci, administracja, przedsiębiorcy i banki.

Klienci skorzystają z optymalizacji i przyspieszenia procesów, uzyskując atrakcyjniejsze oferty dzięki niższym cenom. Administracja redukcję pracochłonności, poprawę bezpieczeństwa i efektywności, oraz wdrażanie nowoczesne rozwiązań przynoszące korzyści wizerunkowe. Poprawiając wygodę klientów, sprawi, że urzędy będą przez nich odbierane jako miejsca przyjazne i wrażliwe na potrzeby lokalnych społeczności.

Z kolei przedsiębiorcy poprawiają rentowność dzięki optymalizacji procesów biznesowych, uzyskują łatwiejszy i wygodniejszy dostęp do usług, zredukują koszty związane z działalnością operacyjną. Dla banków, udostępnienie instrumentów bankowych w celu uwierzytelniania i potwierdzania tożsamości, umocni ich pozycję zaufanego partnera, wesprze cyfryzację procesów gospodarczych, przyczyniają się do usprawniania procesów bankowych. Dzięki temu zbudują własną konkurencyjność i pozycję rynkową.

„Udostępnienie cyfrowych narzędzi identyfikacji jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju nowoczesnych i bezpiecznych usług cyfrowych. Możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem bankowej tożsamości bazuje na wykorzystaniu sprawdzonych mechanizmów uwierzytelniania klientów. Doświadczenia sektora bankowego są dobrą bazą do stworzenia międzybankowego węzła identyfikacji klientów. KIR jest naturalnym partnerem technologicznym do realizacji tej inicjatywy” Robert Trętowski wiceprezes zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA.