Temat Numeru | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Wciąż sporo nowych szans dla banków lokalnych

Temat Numeru | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Wciąż sporo nowych szans  dla banków lokalnych
Fot. Julien Eichinger/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na przestrzeni ostatnich czterech lat rynek bancassurance podlegał sporym fluktuacjom. Wraz z następującymi po sobie kolejnymi wzrostami i spadkami rezultatów finansowych osiągniętych w kolejnych latach zmieniał się koszyk produktów najczęściej dystrybuowanych za pośrednictwem banków. W dalszym ciągu kanał ten dysponuje sporym, acz niewykorzystanym, potencjałem, szczególnie jeśli chodzi o polisy osobowe i majątkowe.

Przed dekadą banki były prawdziwymi potentatami sprzedaży ubezpieczeń na życie. W roku 2012 za ich pośrednictwem pozyskano 19,2 mld zł, co stanowiło ponad połowę składki przypisanej brutto w Dziale I. Za tak doskonały rezultat odpowiadały w największym stopniu polisy inwestycyjne. Na każdą złotówkę, pozyskaną przez banki z tytułu sprzedaży produktów życiowych, niemal 90 groszy przypadło na polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i inne produkty, służące pomnażaniu pieniędzy w długofalowej perspektywie. Działo się tak, choć udział ubezpieczeń inwestycyjnych w całym portfelu produktów życiowych sprzedawanych przez banki w ujęciu liczbowym nie przekraczał 10%.

Polisy inwestycyjne w odwrocie

Kolejne lata przyniosły jednak wyhamowanie dystrybucji produktów życiowych w kanale bancassurance, na co spory wpływ miała Rekomendacja U, ogłoszona przez Komisję Nadzoru Finansowego w czerwcu 2014 r. Dość przypomnieć, iż w roku 2016 banki pozyskały dla ubezpieczycieli jedynie 34,1% składki przypisanej brutto z tytułu polis życiowych, a w roku 2019, a więc tuż przed wybuchem pandemii, odsetek ten nieznacznie tylko przekroczył 22%. Pierwszy kwartał tego roku przyniósł kontynuację tego trendu – bancassurance odpowiadało jedynie za 14,5% łącznych przychodów ubezpieczycieli w Dziale I.

Był to również moment bezprecedensowego spadku zainteresowania produktami inwestycyjnymi; w okresie od stycznia do marca br. łączna wartość ich sprzedaży przez banki wyniosła jedynie 205 mln zł, co stanowiło jedną trzecią wyniku za analogiczny okres sprzed roku. – Możliwym wytłumaczeniem tak gwałtownej zmiany może być aktualna sytuacja gospodarcza. W przeciwieństwie do lat wcześniejszych, ludzie nie dysponują na tyle wysokimi nadwyżkami finansowymi, by lokować je w ubezpieczenia na życie, które przecież mają charakter długoterminowej inwestycji – podkreśla Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związku Banków Polskich. To zaś paradoksalnie stanowić może szansę na odbicie w kolejnych latach.

– Istnieje szansa, że wraz ze zmianą sytuacji makroekonomicznej i zwiększaniem się siły nabywczej konsumenci powrócą do produktów inwestycyjnych – sugeruje Norbert Jeziolowicz, wskazując zarazem, iż obecnie trudno prognozować choćby przybliżone trendy w tej dziedzinie. Game changerem może okazać się choćby inflacja, która przy utrzymywaniu się na podwyższonym poziomie przez kolejne kwartały może skłaniać osoby poszukujące dł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK