BANK 2022/08

BANK 2022/08

Od Redaktora Naczelnego | Siła przyzwyczajenia

Paweł Minkinaredaktor naczelny Nad zmianami i zdarzeniami, które jeszcze niedawno wydawały się nam przełomowe, obecnie szybko przechodzimy do porządku dziennego. Tak jest w przypadku pandemii i wojny – dziś, niestety, informacje o nich nie budzą w nas już takich skrajnych emocji. Podobnie odnosimy się do kwestii związanych z poziomem zanieczyszczenia naszego środowiska, czy też zmianami i ociepleniem klimatu. Przyzwyczajamy się do nich, na szczęście nie do końca […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Kronika

KADRY Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Pawła Gruzę na stanowisko prezesa zarządu banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania odpowiedniej zgody, będzie on pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PKO Banku Polskiego kierującego pracami zarządu. Stanowisko obejmuje 10 sierpnia br. Paweł Gruza dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu KGHM ds. Aktywów Zagranicznych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Innowacyjność w polskim sektorze bankowym wytraca impet

Przyszłością bankowości cyfrowej są np. usługi typu VAS. Banki chcą budować ekosystemy usług dodatkowych, bo jest to dobry sposób na wyróżnienie się przez instytucje finansowe. To również odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy chcą mieć dostęp do różnych usług z jednego miejsca – w tym przypadku w aplikacji bankowej. Wachlarz możliwości jest ogromny – przekonuje Sławomir Soszyński, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego w rozmowie z Pawłem Minkiną.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Pandemia + wojna = kumulacja kryzysów

Jeszcze nie skończyła się pandemia COVID-19, a już wybuchła wojna Rosji z Ukrainą. Kilka tygodni temu mogła się wydawać brutalnym, ale krótkotrwałym, regionalnym konfliktem. Jednak nadal trwa, a połączony wpływ obu tych katastrof może – zdaniem ekonomistów – zaowocować kryzysem hybrydowym, łączącym negatywne skutki szoku naftowego lat 70. XX w. i kryzysu finansowego 2008 r. Czy Polska znów będzie zieloną wyspą?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Zdolność adaptacji polityki państwa do nieprzewidywalnych okoliczności ma dziś kluczowe znaczenie

Konstruując narzędzia w postaci tzw. tarcz antyinflacyjnych, deputatów węglowych, czy wakacji kredytowych, warto dbać, aby udzielana pomoc była celowana, a nie powszechna. Mechanizmy o charakterze propagandowym mają przeciwskuteczny charakter i de facto prowadzą do utrzymania, a nie wyeliminowania źródła problemów gospodarczych – zauważa dr hab. Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej. Rozmawiał z nim Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | W gospodarce tuż po wakacjach lepiej nie będzie

Najbardziej komfortową sytuacją jest względna równowaga. Czyli niskie – ale jednak – bezrobocie oraz niska – ale jednak – inflacja. Dziś problem polega na tym, że inflacja generowana jest głównie czynnikami zewnętrznymi, a nieporadna polityka makroekonomiczna władz centralnych ma ograniczoną skuteczność. Pod tym względem mniej szkód w sensie długotrwałym wyrządzi obrona rynku pracy aniżeli duszenie inflacji – podkreśla dr Jakub Kwaśny z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek krakowskiego oddziału PTE i dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Przepis na kryzys Nouriel Roubini, profesor Uniwersytetu Nowojorskiego, a także ekonomista znany ze swoich pesymistycznych prognoz, kolejny raz wskazuje, iż globalna katastrofa jest tuż za rogiem. Jak zauważa, w ostatnim czasie wielu ekspertów zaczęło twierdzić, że nadchodząca recesja będzie krótka, płytka oraz łagodna. „Zupełnie się z tym nie zgadzam! Myślę, że jest wiele powodów, dla których będziemy mieli poważną recesję i poważny kryzys […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Kalkulator i pióro na fakturze
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Ekonomiczny alert RCB: nadchodzi recesja

Tegoroczne lato, z wahaniami pogody od afrykańskich upałów po monsunowe burze, przypomina oblicze współczesnej gospodarki, gdzie gwałtowność zjawisk nie pozwala choćby na chwilę wytchnienia. Wszystko wskazuje na to, iż nadchodzi niżowy front załamujący dotychczasową koniunkturę. Gdyby alerty RCB dotyczyły także zjawisk ekonomicznych, w najbliższym czasie wszyscy powinniśmy spodziewać się mniej więcej takiej wiadomości: Wkrótce możliwe wystąpienie spowolnienia gospodarczego, a nawet recesji – zabezpiecz swój dobytek i oszczędności, które może porwać wysoka inflacja.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Waluty lokalne | Jak pieniądze zaczęły rdzewieć

Rozwój technologii sprawia, że stworzenie i obsługa własnej, regionalnej waluty jest dla lokalnych społeczności prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Inicjatywy tego typu są na świecie powszechne, a z lokalnych walut można korzystać także w Polsce. Są narzędziem ułatwiającym pobudzenie miejscowej gospodarki, sposobem na integrację społeczności, a także atrakcją turystyczną.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dwie osoby w biurze przeglądające dokumenty z wykresami
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Informowanie | Polityka informacyjna banków centralnych

Zmienia się standard polityki informacyjnej banków centralnych. Trzy dekady temu lakoniczne i krótkie wystąpienia Hansa Tietmayera przedstawiające decyzje ówczesnych władz Bundesbanku, którego był szefem w latach 1992-1999, stanowiły swoisty wzorzec z Sèvres. Nie jest wykluczone, że Tietmayer na swój sposób realizował zalecenia Montagu Normana, szefa Banku Anglii w latach 1920-1944, który zasady polityki informacyjnej zamykał w czterech słowach: „Żadnych tłumaczeń, żadnych usprawiedliwień”.

CZYTAJ WIĘCEJ
ludziki -zabawki niszczące symbol % na klawiaturze
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Kredyty – BIK SA | Zachwianie na rynku kredytowym

Rosnąca dynamicznie inflacja i motywowane chęcią jej opanowania, kolejne podwyżki stóp procentowych dają pierwsze negatywne sygnały dla rynku kredytowego. Łączne zadłużenie konsumentów w polskich bankach i instytucjach pożyczkowych wyniosło na koniec czerwca 737 mld zł, czyli o 2 mld zł mniej aniżeli na koniec ubiegłego roku. To pierwszy taki przypadek co najmniej od dekady, przekonuje dr Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Przedsiębiorczość | Jak wspierać MŚP w niepewnych czasach?

– Jesteśmy nauczeni, jak radzić sobie w niełatwych czasach – tak optymistycznie aktualną sytuację polskiego sektora MŚP oceniła Magdalena Zmitrowicz, przewodnicząca Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, podczas tegorocznego Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kondycja small biznesu jest na tyle dobra, iż firmy te dysponują zasobem środków własnych na finansowanie znacznej części inwestycji, co – jak zauważył Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego – przekłada się na niski poziom korzystania z kredytów w relacji do PKB.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Debata Redakcyjna | W niestabilnych czasach chmura jest optymalnym rozwiązaniem

Minione dwa lata przyniosły przyspieszenie migracji polskich banków do chmury. Czas pandemii COVID-19, jak również działania zbrojne od kilku miesięcy toczące się za naszą wschodnią granicą wykazały rozliczne przewagi tej formy outsourcingu, tak w zakresie elastyczności stosowanych rozwiązań, jak przede wszystkim bezpieczeństwa zasobów. Czy doświadczenia te mają charakter przełomowy, a może mamy do czynienia jedynie ze zdynamizowaniem organicznego rozwoju cloudu w polskiej bankowości?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo | Otwarte dane to podstawa nowoczesnego państwa i gospodarki

Rosyjskie aktywa, które należy zamrozić i zablokować, rozsiane są po całym świecie. Dlatego naszą platformą interesują się instytucje finansowe z całego świata, także banki, prowadzące międzynarodową działalność. Współpraca z osobami objętymi sankcjami lub z nimi powiązanymi, może wszak nieść fatalne skutki – zaznacza Serhii Milman, założyciel i СЕO YouControl. Rozmawiali z nim Mikołaj Pawelski i Jerzy Majewski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Fintechy | Młodzi ludzie mogą nigdy się nie dowiedzieć, co to bank

Najmłodsze pokolenie może przeżyć życie, nie wiedząc nawet, co to jest bank. Dzięki mediom społecznościowym następuje powiązanie i przenikanie się światów, które wcześniej były od siebie oddzielone – komunikacji, sprzedaży i finansowania. To stwarza zupełnie nowe ryzyka. Jakie? Mówi o tym dr hab. Małgorzata Pawłowska, profesor SGH, w rozmowie z Jackiem Ramotowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Kryptologia | Komputery kwantowe w rzeczywistości nie istnieją

Stosowane obecnie zabezpieczenia są niezwykle silne i nie widzę tu żadnych zagrożeń w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości. To samo chciałbym powiedzieć o kryptowalutach, a właściwie o bitcoinie, ponieważ teraz jest około tysiąca różnych kryptowalut i trudno o zabezpieczeniach wszystkich z nich się wypowiadać – podkreśla emerytowany prof. dr hab. Marian Srebrny, z Zespołu Kryptografii Instytutu Podstaw Informatyki PAN, w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Raport Specjalny | Polska Bezgotówkowa | Płatności bezgotówkowe funkcjonują już w świadomości przedsiębiorców jako standard rynkowy

– Doszło do trwałej zmiany podejścia do akceptowania płatności bezgotówkowych, które zaczęło funkcjonować w świadomości przedsiębiorców jako pewien obowiązek, standard rynkowy, który należałoby zapewnić konsumentowi. Równocześnie zaobserwowaliśmy przyrost terminali w tych kategoriach, które tradycyjnie uważaliśmy za „oporne”, jeśli chodzi o akceptację płatności bezgotówkowych: w usługach wykonywanych osobiście, w mniejszych sklepikach wielobranżowych, w branży HoReCa, czyli kulinarnej, gastronomicznej i hotelowej. To też jest istotna zmiana – mówi Joanna Erdman, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa. Rozmawiali z nią Paweł Minkina i Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Raport Specjalny | Polska Bezgotówkowa | Edukacja podstawą rozwoju innowacji

Drobna przedsiębiorczość stanowi ważny, jeśli nie najważniejszy segment nowoczesnych, szybko rozwijających się gospodarek. 99% firm w krajach Unii Europejskiej to mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Odpowiadają za 75% miejsc pracy w sektorze prywatnym oraz za ponad połowę całkowitej wartości dodanej, tworzonej przez przedsiębiorstwa w UE.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Raport Specjalny | Polska Bezgotówkowa | Klient zapłaci gdziekolwiek się znajdzie

Mobilność stała się stylem życia – to jeden z najważniejszych trendów obecnych czasów. Dlatego aplikacja umożliwiająca wykorzystanie smartfona jako terminala płatniczego i przyjmowanie za jego pośrednictwem płatności elektronicznych to prawdziwy przełom na rynku urządzeń płatniczych. Przedsiębiorca nie musi wozić ze sobą dodatkowych urządzeń, wystarczy sprzęt, z którym i tak praktycznie się nie rozstaje.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Raport Specjalny | Polska Bezgotówkowa | Zmiany zwyczajów płatniczych Polaków – ewolucja czy rewolucja?

Zwyczaje płatnicze co do zasady ewoluują powoli, jednak ostatnie lata przyniosły przyspieszenie tempa zmian i zapoczątkowały przewagę bezgotówkowych metod dokonywania płatności za zakupy towarów i usług przez konsumentów. Miał na to  wpływ szereg uwarunkowań – od szybkiego rozwoju sieci akceptacji kart, przez poprawiające się włączenie płatnicze,
do zmian w zakresie postrzegania gotówki

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Raport Specjalny | Polska Bezgotówkowa | Terminale płatnicze trafiły pod strzechy

Stajemy się społeczeństwem w coraz większym stopniu bezgotówkowym. Udział płatności bezgotówkowych w liczbie transakcji zrealizowanych w punktach handlowo-usługowych w 2021 r. wyniósł 57% w stosunku do 43% transakcji wykonanych gotówką. To wzrost o 3 pkt. proc. w porównaniu do 2020 r. i aż o 11 pkt. proc. w stosunku do roku 2019 – pokazują wyniki badania konsumenckiego Fundacji Polska Bezgotówkowa.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Temat Numeru | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Wciąż sporo nowych szans dla banków lokalnych

Na przestrzeni ostatnich czterech lat rynek bancassurance podlegał sporym fluktuacjom. Wraz z następującymi po sobie kolejnymi wzrostami i spadkami rezultatów finansowych osiągniętych w kolejnych latach zmieniał się koszyk produktów najczęściej dystrybuowanych za pośrednictwem banków. W dalszym ciągu kanał ten dysponuje sporym, acz niewykorzystanym, potencjałem, szczególnie jeśli chodzi o polisy osobowe i majątkowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2