Bankowość i Finanse | Przedsiębiorczość | Nagrodzeni za wsparcie 30 tysięcy firm

Bankowość i Finanse | Przedsiębiorczość | Nagrodzeni za wsparcie 30 tysięcy firm
Fot. hobbitfoot/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przez dwa lata pandemii, od marca 2020 do marca 2022 r., ok. 30 tys. polskich przedsiębiorców otrzymało niemal 4 mld zł wsparcia. Środki pochodziły z funduszy dostępnych w ramach unijnych instrumentów finansowych. Wspomniano o tym podczas inauguracji Gali BIZNES PROTEKTOR 2022.

– Obchodzący piętnastolecie KPK, to jeden z nielicznych przykładów partnerstwa publiczno-prywatnego, obejmującego z jednej strony ministra właściwego ds. gospodarki i PARP, zaś z drugiej sektor finansowy: banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe i mikropożyczkowe, instytucje gwarancyjne i poręczeniowe, fundusze venture capital, domy maklerskie i inne podmioty, ułatwiające pozyskanie kapitału na przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka – podkreślił Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. – Ich doświadczenia umożliwiły skuteczne działania antycovidowe z udziałem integratorów rynku, takich jak Grupa EBI czy BGK.

O działaniach w dobie pandemii mówił Mikołaj Różycki, wiceprezes PARP. Podkreśli, że we wdrażaniu instrumentów covidowych pracowało niemal ¼ zatrudnionych, dzięki nim uruchomiono kilkaset milionów złotych wsparcia. Grzegorz Rabsztyn, dyrektor Biura Grupy EBI w Polsce, przestrzegł przed potrójnym kryzysem: pandemią, agresją na Ukrainę oraz zmianami klimatu. – We wszystkich tych obszarach Grupa EBI stara się wychodzić naprzeciw, stawiać czoła tym wyzwaniom – stwierdził. Grupa wspiera transformację energetyczną, walkę ze skutkami ekonomicznymi COVID-19 i samą pandemią. – Nie byłoby tego sukcesu bez współpracy z państwem, bez udziału sektora bankowego, bez aktywnej działalności instytucji finansowych we wsparciu dla MŚP. Nie byłoby go bez aktywności KPK ds. Instrumentów Finansowych UE, z którym nasza grupa współpracuje od 15 lat i za co także dziękujemy – zapewnił Grzegorz Rabsztyn.

Zbigniew Wojciechowski, zastępca dyrektora Departamentu MŚP w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, przypomniał, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK