Bankowość i Finanse | Debata Redakcyjna | W niestabilnych czasach chmura jest optymalnym rozwiązaniem

Bankowość i Finanse | Debata Redakcyjna | W niestabilnych czasach chmura jest optymalnym rozwiązaniem
Fot. CPBiI/Karol Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Minione dwa lata przyniosły przyspieszenie migracji polskich banków do chmury. Czas pandemii COVID-19, jak również działania zbrojne od kilku miesięcy toczące się za naszą wschodnią granicą wykazały rozliczne przewagi tej formy outsourcingu, tak w zakresie elastyczności stosowanych rozwiązań, jak przede wszystkim bezpieczeństwa zasobów. Czy doświadczenia te mają charakter przełomowy, a może mamy do czynienia jedynie ze zdynamizowaniem organicznego rozwoju cloudu w polskiej bankowości?

Zmianom, jakie dokonały się w podejściu instytucji finansowych i organów nadzorczych wobec chmury na przestrzeni minionych kwartałów, perspektywom rozwoju technologii cloudowych i korzyściom, wynikającym z ich wdrażania dla banków i ich klientów, poświęcona była debata ekspercka „Miesięcznika Finansowego BANK”, która odbyła się 27 czerwca br. w warszawskim Klubie Bankowca. Dyskusję moderowali Paweł Minkina, redaktor naczelny i Karol Mórawski, redaktor prowadzący „Miesięcznika Finansowego BANK”. Partnerem przedsięwzięcia była firma GFT, międzynarodowy dostawca usług transformacji cyfrowej dla bankowości, którą w debacie reprezentowali Marcin Kowalski, CTO i Andrzej Szelemetko, główny architekt chmurowy w obszarze bankowości. W debacie wziął także udział Michał Żyliński, Cloud Customer Engineer Manager z Google Cloud Poland.

Budowa kompetencji chmurowych to długotrwały proces

Rosyjska agresja na Ukrainę przyczyniła się do zrozumienia potrzeby migracji danych i aplikacji do cloudu w znacznie większym stopniu niż pandemia – na kwestię tę zwracali uwagę Michał KurowskiBogdan Filipów. – Jeśli chodzi o samo przejście do chmury, to konflikt zbrojny w Ukrainie był silniejszym akceleratorem dlatego, że pojawia się tu zagrożenie fizyczne centrów danych. Jeżeli zasoby danych czy aplikacje są ulokowane w cloudzie, poza zasięgiem działań zbrojnych, to istotnie zmienia sytuację – sugerował reprezentant mBanku. Joanna Jędrychowska zauważyła, iż rozmowy z władzami banku na temat cloudu są obecnie o wiele łatwiejsze, nikt już nie kwestionuje zasadności wdrażania takich rozwiązań, dyskusja toczy się raczej wokół kosztów i czasu niezbędnego na migrację. To efekt uświadomienia sobie, także w strukturach o zasięgu globalnym, zagrożeń geopolitycznych, jakie mogą się zmaterializować na poszczególnych rynkach. – Ostatnie kilka miesięcy wykazało zagrożenie nie tylko w postaci cyberataków, ale również ryzyka rozszerzenia się konfliktu zbrojnego – stwierdziła przedstawicielka Santander Banku Polska. Wyraziła też nadzieję, iż obecne doświadczenia przełożą się na jeszcze elastyczniejsze podejście regulatorów w poszczególnych państwach, przez co banki będą mogły w coraz większym stopniu dokonywać migracji zasobów, łącznie z aplikacjami o charakterze krytycznym.

Zadanie to może być o tyle ułatwione, iż minionych klika lat należycie wykorzystano na budowę dojrzałości zarówno samych instytucji nadzorowanych, dostawców rozwiązań, jak i regulatorów w obszarze cloudu – ocenił Sebastian Hutny. Stwierdził on, iż kompetencje w tej sferze są dziś nieporównanie większe aniżeli przed kilkoma laty. – Kompetencji tych nie zbuduje się w trzy miesiące, to jest proces – dodał przedstawiciel Credit Agricole Banku Polska. Także ING Bank Śląski podjął działania na rzecz przenosin swych zasobów do cloudu jeszcze przed wybuchem pandemii.

Bogdan Filipów
wicedyrektor IT, mBank

Sebastian Hutny
Head of Service Provision Department, IT Division, Credit Agricole Bank Polska

Joanna Jędrychowska
dyrektor Biura Architektury Platform i Infrastruktury, Santander Bank Polska

Specyficzne doświadczenia w tej sferze mają instytucje działające w grupach, aktywnych na rynku ukraińskim. Michał Kurowski podkreślił, że w 13 podmiotach należących do Raiffeisen Bank International proces migracji prowadzony jest dwutorowo. W lokalizacjach niezagrożonych bezpośrednio działaniami zbrojnymi celem grupy jest zmigrowanie co najmniej połowy aplikacji do chmury do końca 2023 r., w ramach której prowadzona jest równocześnie ich modernizacja – Dzięki temu osiągamy cele, które powinny przyświecać transformacji, takie jak elastyczność, time to market czy wzrost innowacyjności – stwierdził Michał Kurowski. Natomiast Raiffeisen Bank na Ukrainie został już całkowicie przeniesiony do cloudu. Było to możliwe m.in. dlatego, że cała atencja organizacji skupiła się na migracji i znacząca część pracowników IT została w nią zaangażowana (praktycznie zaprzestając prac nad rozwojem systemów). – Nasz CTO na Ukrainie twierdził żartobliwie, że jest to „Bank as a mission” – dodał reprezentant banku.

Nieco inne doświadczenia w tej sferze miał Credit Agricole Bank Polska; Sebastian Hutny przypomniał, że w okresie wojny prowadzone były prace rozwojowe, które miały na celu zaspokojenie specyficznych potrzeb klientów w kryzysowych czasach. Do takich należy zaliczyć choćby wyszukiwarkę bankomatów z możliwością weryfikacji, czy dane urządzenie jest sprawne i załadowane gotówką. – Oczywiście nacisk był na to, żeby zabezpieczyć dane i przenieść do bezpiecznej lokalizacji, a dopiero później optymalizować – dodał reprezentant Credit Agricole.

Cloud to zwinność i nowoczesne rozwiązania

Wraz z nabieraniem doświadczenia przez bankowców w dziedzinie adopcji chmury, zmienia się podejście do całego procesu. Sebastian Hutny przypomniał, że jeszcze niedawno cloud traktowano w kategoriach „pudełka na infrastrukturę”, rozumiejąc cały proces jako prosty transfer zasobów z własnych data center do zasobów outsourcera. Takie podejście szczęśliwie należy do przeszłości, a transformacja przebiega w sposób kompleksowy, z adaptacją aplikacji do funkcjonowania w otoczeniu multicloudowym, tworzeniem mikroserwisów na bazie dotychczasowych monolitów czy wreszcie wdrażaniem automatyzacji i procesów CI/CD. Zasadniczym celem jest zapewnienie jak największej zwinności, która w środowisku chmurowym decyduje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK