Bankowość i Finanse | Gospodarka | Zdolność adaptacji polityki państwa do nieprzewidywalnych okoliczności ma dziś kluczowe znaczenie

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Zdolność adaptacji polityki państwa do nieprzewidywalnych okoliczności  ma dziś kluczowe znaczenie
Fot. Archiwum prywatne
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Konstruując narzędzia w postaci tzw. tarcz antyinflacyjnych, deputatów węglowych, czy wakacji kredytowych, warto dbać, aby udzielana pomoc była celowana, a nie powszechna. Mechanizmy o charakterze propagandowym mają przeciwskuteczny charakter i de facto prowadzą do utrzymania, a nie wyeliminowania źródła problemów gospodarczych - zauważa dr hab. Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej. Rozmawiał z nim Karol Mórawski.

Obecna sytuacja makroekonomiczna skłania do zastanowieniem się nad perspektywami dla polskiej gospodarki na nadchodzące kwartały. Czy tym razem kryzys dotknie nas w pełnym wymiarze, a może po raz kolejny mamy szansę przejść ten trudny okres w miarę łagodnie, tak jak miało to miejsce w latach spowolnienia 2008-2011 i w pierwszym roku COVID-19?

– Oceniając perspektywy polskiej gospodarki w nadchodzących kwartałach, nie można niestety doszukać się analogii historycznych lub geograficznych, które mogłyby stanowić istotne wskazówki w planowaniu i realizowaniu polityki pieniężnej oraz fiskalnej w dobie aktualnych i spodziewanych trudności. Trzeba mieć jednak świadomość, że polska gospodarka ma solidne fundamenty, a nasze państwo pozostaje gospodarzem polityki monetarnej. W takich uwarunkowaniach istnieją przesłanki, by sądzić, że możliwe jest bezpieczne przejście przez okres spowolnienia gospodarczego, który nadchodzi w naszej części świata. Wymagałoby to jednakże pełnej determinacji i współpracy władz odpowiedzialnych za rodzimą gospodarkę oraz troski o wszystkich jej aktorów, w tym o stabilność sektora bankowego.

Na ile polska inflacja wpisuje się w globalne trendy, motywowane sytuacją międzynarodową i COVID-19, a w jakim stopniu jest to specyfika polska? Jeśli to drugie, to na czym polega owa specyfika, i które z czynników inflacjogennych mają najsilniejszy wpływ?

– Podwyższona inflacja jest zjawiskiem, które dotknęło większość gospodarek naszego regionu. Problem ten występuje również za oceanem. Jak wiadomo, różne są jego źródła, a natura niejednolita. Jednakże, wśród głównych jej przyczyn w Polsce wymieniać można nadmierne i częściowo niedostosowane do potrzeb zasilenie gospodarki środkami z tarcz antycovidowych, luźną politykę budżetową w obszarze transferów socjalnych oraz nieprzygotowanie infrastruktury technicznej do absorbcji energii wytwarzanej z tańszych odnawialnych źródeł, skutkujące również wyhamowaniem rozwoju OZE w naszym kraju. Z tym ostatnim czynnikiem wiąże się ściśle problematyka skutków cenotwórczych unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, generującej w ostatnich latach wysokie koszty uprawnień do emisji CO2. Żałować można, że wpływy budżetowe z tego tytułu nie miały większego oddziaływania na strukturę rodzajową i jakościową polskiej energetyki. W dalszej kolejności należy wymienić specyficzne efekty ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK