Technologie: Robot człowiek dwa bratanki

Technologie: Robot człowiek dwa bratanki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W branży finansowej trwa intensywny proces digitalizowania wielu procesów. Jak wpływa to na poprawę efektywności działania? Czy nie wpływa na bezpieczeństwo instytucji?

Bohdan Szafrański

Coraz mniej jest czynności, w których nie da się zastąpić człowieka. W wielu sytuacjach jedyną barierą są koszty. Pierwszym krokiem jest zwykle integracja wielu funkcjonujących już w bankach systemów, co pozwala lepiej wyszukiwać i zarządzać dostępnymi danymi. Dzięki temu pracownicy mogą efektywniej wykonywać swe zadania. Wciąż jednak transakcje finansowe wiążą się z przetwarzaniem wielu dokumentów, następnie są zawieszane, bo czeka się na decyzję upoważnionego pracownika. Trwać to może wiele dni, nawet przy stosunkowo prostych sprawach. Czasami pracownicy popełniają błędy, a to w branży finansowej wiąże się z kosztami – i to nie tylko w wymiarze finansowym, ale i reputacyjnym. Te opóźnienia i błędy można eliminować dzięki automatyzacji funkcji back office. Jeżeli automatyzacja obejmuje całą dokumentację, to również znacznie łatwiej będzie przeprowadzić audyt.

Przyszłość, ale i teraźniejszość

– Przez ostatnie kilkanaście lat banki wprowadzały wiele nowoczesnych rozwiązań wpisujących się w nowe trendy i zmieniających dość istotnie elementy architektury i rozwiązań frond-end’owych – podkreśla Mariusz Jurak, dyrektor zarządzający w firmie Sygnity odpowiedzialny za sektor bankowo-finansowy. – Dzięki temu polski sektor bankowy jest obecnie jednym z najbardziej innowacyjnych na świecie. Zmiany te mają na celu dopasowanie rozwiązań do potrzeb biznesu i wyzwań rynkowych. Dlatego coraz szerzej stosowana jest analityka predykcyjna, usprawniająca proces dopasowania oferty produktowej do potrzeb i oczekiwań klientów – zarówno w kontekście produktów i usług bankowych oferowanych konkretnym segmentom, jak i czasu ich dostarczenia. Istotne są także zmiany w obszarze systemów oceny ryzyka, które w istotny sposób wpływają na jakość współpracy bank-klient, chociażby w zakresie „jakości” portfela kredytowego i związanych z obszarem wymagań regulacyjnych oraz bezpieczeństwa. Banki od lat gromadzą szereg informacji o aktywności klientów związanej z komunikacją z nimi, a także o konkretnych produktach i usługach, które są im dostarczane – dodaje.

Zdaniem Mariusza Juraka, kluczem do sukcesu jest umiejętność użycia tej informacji za pośrednictwem rozwiązań zaawansowanych analitycznie, w tym algorytmów matematycznych, co pozwala dostarczać klientom konkretne produkty w odpowiednim miejscu i czasie. Za ich pomocą można przeprowadzić ocenę aktywności klienta, chociażby przez pryzmat analizy zakresu i czasu jego operacji w kanałach zdalnych oraz automatycznie dopasować ofertę. Dużym wyzwaniem dla banków jest to, w jaki sposób dokonać zmian umożliwiających dystrybucję pełnej oferty produktowej i usługowej w kanałach cyfrowych, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI