Technologiczne przyśpieszenie w bankach spółdzielczych

Technologiczne przyśpieszenie w bankach spółdzielczych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Konieczność sprostania oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z dobrodziejstw Tarczy Antykryzysowej spowodowała gwałtowne przyśpieszenie cyfryzacji bankowości spółdzielczej - mówili podczas pierwszego webinarium Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich oraz Robert Trętowski, wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej. Operacja dostosowania systemów IT oraz dokumentacji prawnej w obu Zrzeszeniach zakończyła się sukcesem i otwiera nowe możliwości rozwojowe banków spółdzielczych.

#RobertTrętowski: Banki spółdzielcze wykorzystując współpracę z #KIR, bankami zrzeszającymi i korzystając z istniejących technologii są w stanie dorównywać bankom komercyjnym #BPS #SGB #ForumTechnologiiBS @RzecznikKIR

W niniejszym materiale przedstawiamy Państwu omówienie prezentacji Roberta Trętowskiego, wiceprezesa KIR podczas pierwszego webinarium FTBS.

Dla Państwa wygodny dołączamy zapis wideo jego prezentacji, która opisuje bez wątpienia historyczny moment w historii przemian technologicznych banków spółdzielczych.

Obawy, które się nie spełniły

Wprowadzeniem do prezentacji był krótki wstęp Włodzimierza Kicińskiego, wiceprezesa ZBP.  Mówił on, że początkowo obawiano się, iż banki spółdzielcze nie będą w stanie ze względów technicznych uczestniczyć jako pośrednicy w Tarczy Antykryzysowej  PFR.

Jednak zbiorowym wysiłkiem pracowników działów IT obu zrzeszeń przy wsparciu Krajowej Izby Rozliczeniowej udało się stworzyć rozwiązania, które pozwoliły na uczestniczenie banków spółdzielczych w tarczy, dzięki czemu przedsiębiorcy, klienci bankowości spółdzielczej mogą skorzystać z pomocy rządowej.

Cel, dorównać dużym bankom komercyjnym

Robert Trętowski, wiceprezes KIR na wstępie swojej prezentacji stwierdził:

– Celem współpracy KIR i zrzeszeń SGB oraz BPS  było to aby banki spółdzielcze w szybkości działania dorównały dużym bankom komercyjnym. I to się udało.

Chodziło o to aby rozwiązania informatyczne przygotowane dla banków komercyjnych można było po lekkiej modyfikacji dostosować do potrzeb bankowości spółdzielczej. Aby klienci banków spółdzielczych mogli skorzystać z programu ARKA PFR w tym samym terminie co klienci dużych banków komercyjnych.

We wspólnych działaniach KIR i obu zrzeszeń wykorzystano m.in. rozwiązania STIR, które już funkcjonowały w bankach spółdzielczych. Prace nad tymi wdrożeniami trwały 3 dni – mówił wiceprezes Robert Trętowski.

KIR zrealizował transmisję centralną do bramek po stronie dwóch banków zrzeszających. Banki zrzeszające podobnie jak przy STIR wzięły na siebie przepływ danych do poszczególnych banków spółdzielczych, w tym do banków współpracujących. Jest to dwukierunkowy przepływ informacji.

Specjaliści IT i prawnicy

Ważna także była praca departamentów prawnych obu zrzeszeń oraz KIR. Ich zadaniem było wypracowanie, zmodyfikowanie umów pomiędzy PFR a bankami w taki sposób, żeby odzwierciedlały one specyfikę banków spółdzielczych, uwzględniały pośrednictwo technologiczne banków zrzeszających, a także ich pośrednictwo prawno-biznesowe.

Kolejną ważną sprawą było wypracowanie technicznego modelu zdalnego podpisywania umów – mówił wiceprezes KIR.

-Dodatkowym zastosowanym przez nas rozwiązaniem była pieczęć bankowa. Dzięki wprowadzonym udoskonaleniom kryptograficznym klienci mogli za pośrednictwem banków podpisywać umowy z PFR. Prawnicy zrzeszeń, KIR oraz PFR wypracowali też model odpowiedzialności prawnej za złożenie tego typu podpisu.

W rezultacie klienci bankowości spółdzielczej mogli na równi z klientami dużych banków komercyjnych korzystać z rządowych programów pomocowych.

Co dalej?

Bankowcy spółdzielczy i KIR pracują teraz nad tym aby wprowadzone rozwiązania wykorzystać do szybkiej cyfryzacji bankowości spółdzielczej i do oferowania nowych usług – zwracał uwagę Robert Trętowski.

-Na przykład podpis banku, który został zastosowany pod dokumentami pfr-owymi może zastosowany do innego dowolnego obiegu dokumentów Pieczęci bankowej można użyć w każdym innym produkcie bankowym.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom pojawiają się możliwości sprzedaży produktów po przez kanały bankowości mobilnej i elektronicznej, które do tej pory zgodnie z różnymi regulaminami wymagały podpisów odręcznych, zarówno klientów, jaki i pracowników banków.

-Efekt ARKI dostrzegły też inne instytucje, takie jak BOŚ, BGK, NFOŚiGW, które oferują różne produkty z dofinansowaniem, które też chciałby mieć elektroniczne potwierdzenia dotacji czy subwencji – mówił wiceprezes KIR.

Widzimy dla bankowości spółdzielczej potencjał w cyfrowej identyfikacji, cyfrowych podpisach, obiegu cyfrowych dokumentów. Banki spółdzielcze wykorzystując współpracę z KIR, bankami zrzeszającymi, i korzystając z istniejących technologii są w stanie dorównywać bankom komercyjnym – podsumował swoją prezentację Robert Trętowski.

Źródło: aleBank.pl