Zysk

Raporty

Szybki Monitoring NBP – kwiecień 2017 r.

Na początku br. sytuacja przedsiębiorstw poprawiła się, a wskaźnik oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej kształtował się wyraźnie powyżej swojej długookresowej średniej. Był to skutek wzrostu sprzedaży, napędzanego przez rosnące dochody gospodarstw domowych. Przedsiębiorstwa oczekują kontynuacji tych pozytywnych tendencji w kolejnym kwartale, choć na razie poprawa nastrojów nie przekłada się na inwestycje. Jednocześnie tempo rozwoju firm jest umiarkowane, co podobnie jak zwiększające się koszty produkcji, ogranicza wzrost wydajności i poziom rentowności.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raporty

Deloitte Technology Fast 500 EMEA

Aż 39 firm z Europy Środkowej znalazło się w tegorocznym rankingu firm technologicznie innowacyjnych w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Najwyżej, bo na trzecim miejscu w zestawieniu Deloitte Technology Fast 500 EMEA uplasowała się polska spółka Codewise, która odnotowała wzrost na poziomie 13 052 proc., czyli istotnie więcej od średniego wzrostu w regionie EMEA (967 proc). Po raz trzeci w 16-letniej historii konkursu firma środkowoeuropejska znalazła się na podium – ostatnio w 2012 r. rumińska Vola.ro ze wzrostem 17 323 proc. zajęła trzecie miejsce. Fotel tegorocznego lidera trafił do szwedzkiej spółki Fingerprints Cards, specjalizującej się w technologiach biometrycznych. Na przestrzeni ostatnich czterech lat firma zanotowała wzrost przychodów na poziomie ponad 28 tys. proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Zysk spółek UNIQA

Spółki UNIQA działające w Polsce zebrały 636 mln zł składki przypisanej brutto w I półroczu 2016 roku. Zysk brutto spółek UNIQA wyniósł 21,4 mln zł na koniec czerwca. Nastąpiła znacząca poprawa wyniku finansowego towarzystwa życiowego UNIQA. Rosnący poziom odszkodowań pogarsza wynik techniczny majątkowego biznesu UNIQA. 635,96 mln zł wyniosła wartość składki brutto zebranej przez spółki ubezpieczeniowe UNIQA w Polsce w pierwszym półroczu 2016 roku. Oznacza to 1-proc. wzrost (I-VI 2015: 629,31 mln zł) w porównaniu z pierwszym półroczem 2015 r. UNIQA zebrała więcej składki niż przed rokiem z ubezpieczeń komunikacyjnych, indywidualnych na życie oraz grupowych pracowniczych na życie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Najlepszy wynik w branży finansowej i najwyższy poziom bezpieczeństwa

Wynik finansowy netto wypracowany w I półroczu przez Grupę PKO Banku Polskiego wyniósł 1,51 mld zł (wzrost o 12% r/r), a skonsolidowany wynik na działalności biznesowej ukształtował się na poziomie 5,8 mld zł i był o 12,7% większy niż przed rokiem. Wynik na działalności biznesowej determinowany był wzrostem wyniku odsetkowego o 12,2% r/r, głównie dzięki obniżeniu kosztów odsetkowych o 24% r/r oraz jednorazowym zdarzeniem – rozliczeniem transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc. Bez uwzględnienia zdarzenia jednorazowego wzrost półrocznego wyniku na działalności biznesowej wyniósłby blisko 5% r/r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Powiedzieli

Cytat dnia: 2016.08.29 – Zbigniew Jagiełło

W pierwszym półroczu 2016 r. PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk wśród działających w Polsce instytucji finansowych. Jest to zasługa bardzo dobrych wyników biznesowych wspartych – podobnie jak w całym sektorze bankowym – transakcją z Visa. Wyniki europejskich testów warunków skrajnych pokazały, że wzrost wyników można pogodzić z zachowaniem wysokiego bezpieczeństwa i odpornością na zawirowania rynkowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Grupa Raiffeisen Bank Polska wypracowała w ciągu trzech kwartałów 160 mln zł zysku skonsolidowanego

.

  • Zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 159,9 mln zł (-0,5% r/r);

  • Wolumen kredytów: 41,2 mld zł (+3,4% wobec stanu z końca 2014 r.);

  • Wolumen depozytów: 38,9 mld zł (+18,2% wobec stanu z końca 2014 r.);

  • Zmniejszenie kosztów administracyjnych o 6,6% w ujęciu rocznym;

  • Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na poziomie 13,2%, a Raiffeisen Polbanku na poziomie jednostkowym14,3%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Rekordowe wyniki Altus TFI S.A. – po trzech kwartałach 2015 r.zysk netto wyniósł 34,07 mln zł, o 42,09% więcej niż rok wcześniej

O 42,1% do 34,1 mln zł wzrósł na koniec III kwartału 2015 r. zysk netto niezależnego Altus TFI S.A., notowanego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przychody netto ze sprzedaży giełdowej spółki zwiększyły się o 158,9% do 151,71 mln zł. To efekt organicznego rozwoju oraz przejęć funduszy i portfeli TFI, jakich dokonało Altus TFI S.A. Towarzystwo zarządzało na koniec września br. 8,77 mld zł aktywów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Citi Handlowy zgodnie z oczekiwaniami

citi.handlowy.03.400x126367 mln zł zysku w I półroczu 2015 r.
Rosną wolumeny: kredyty konsumpcyjne 9 proc. r./r., kredyty dla klientów instytucjonalnych 3 proc. r./r.
Wskaźniki efektywnościowe niezmiennie na wysokim poziomie powyżej sektora: ROE – 12,4% i ROA – 1,6%
Koszty konsekwentnie w dół  – 3 proc. r./r.
Dobra jakość portfela i niskie koszty ryzyka
Nowe transakcje w ramach programu Emerging Market Champions dla firm inwestujących za granicą
Bankowość detaliczna rośnie w strategicznych obszarach: klienci Citigold 5 proc. r./r. w górę, sprzedaż inwestycji o 35 proc. r./r. w I półroczu bieżącego roku 

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Trzecie miejsce dla MetLife pod względem udziału w rynku w 2014 roku

metlife.01.400x153Na koniec 2014 roku MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (TUnŻiR) odnotowało przypis składki brutto w wysokości 2,1 mld złotych, co stanowi wzrost  o 6,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy spadku przypisu składki dla całego rynku  o ponad 8%. Spółka zajmuje 3. pozycję na rynku ubezpieczeń na życie, awansując z 6. miejsca w 2013 r. Zysk netto MetLife TUnŻiR S.A. w 2014 r. wyniósł 351 mln złotych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Wyniki Alior Banku po I półroczu 2014 r.

alior.bank.01.400x200Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w I połowie 2014 r. przekroczył 151,6 mln zł i był o blisko 18 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W pierwszych sześciu miesiącach br. Alior Bank wypracował ponad 883,6 mln zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 575 mln zł z tytułu odsetek oraz 167 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o ponad 22 proc. w ujęciu rocznym.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

„Europa Neutral” – unikalne strategie inwestycyjne w szerokiej dystrybucji

europa.aktualny.02.400x185Ruszyła  sprzedaż nowego produktu inwestycyjnego „Europa Neutral”, przygotowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. we współpracy z Trigon Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. To oferta dla inwestorów, którzy oczekują potencjalnych zysków przy relatywnie małym zaangażowaniu finansowym. Celem jest wzrost wartości aktywów dzięki wykorzystaniu unikalnych strategii inwestycyjnych na rynku akcji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Produkt strukturyzowany – alternatywa dla lokat bankowych

wykres.analiza.03.400x265Od wielu miesięcy oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych pozostaje na niskim poziomie. Od agresywniejszych form lokowania kapitału odstrasza z kolei duża zmienność na rynkach kapitałowych. Expander zwraca uwagę, że dla wielu klientów korzystną alternatywą mogą być produkty strukturyzowane. Łączą bowiem bezpieczeństwo zainwestowanych środków z możliwością osiągnięcia atrakcyjnych zysków.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Genesys podsumował 2013 rok – innowacyjne rozwiązania i rekordowy wzrost

finanse.wykres.01.400x267Genesys, wiodący dostawca rozwiązań z zakresu obsługi klienta i contact center, ogłosił wyniki finansowe za 2013 rok. W drugim roku funkcjonowania jako niezależna spółka, Genesys osiągnął ponad 740 milionów dolarów dochodu (wzrost o ponad 20% rok do roku), wypracowując zysk operacyjny przekraczający 200 milionów dolarów (wzrost o ponad 15% rok do roku).

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 24 Z 24