Rozmowa z Ryszardem Lorkiem: O najpilniejszych zadaniach czekających środowisko bankowości spółdzielczej i jego oczekiwaniach wobec programów rządowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Ryszard Lorek - Prezes Zarządu SGB-Banku

Ryszard Lorek: Jeżeli mówimy o rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce na ten moment ważną kwestią do rozstrzygnięcia i wypracowania metody, czy rozwiązania jest kapitał dla banków spółdzielczych. Mogą być one rozwijane przez zysk, ale trzeba znaleźć rozwiązanie takie, które pozwoli ściągnąć nowych członków do banku spółdzielczego, którzy przyniosą fundusze członkowskie, a te spowodują, że bank będzie silniejszy kapitałowo, bądź będzie mógł się rozwijać na rynku lokalnym.

Drugim ważnym elementem jest to, co pojawiło się jako rozwiązania rządowe czyli Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Morawieckiego jak również Pakt dla Wsi. Ważne jest to, aby postulaty bankowości spółdzielczej lokalnej, relacyjnej znalazły się w rozwiązaniach szczegółowych.

Głównym postulatem, który widziałbym w Pakcie Zrównoważonego Rozwoju to relacja programów rządowych, lokalnych, a bankowość spółdzielcza jeżeli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa. Mamy bardzo duży udział w lokalnym rynku. Szacuje się, że jest 98 proc. udziału banków spółdzielczych w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Na pewno musimy znaleźć rozwiązanie – usiąść i porozmawiać o tym, jak powiązać fundusze rządowe, gwarancyjne ze startupami i doprowadzić do szybszego rozwoju małych przedsiębiorstw na rynku lokalnym.

Ważnym wydarzeniem w moim zrzeszeniu i zrzeszeniu BPS-ów było powstanie Systemu Ochrony Instytucjonalnej – w skrócie IPS-u. To były bardzo ważne decyzje, które podjęły banki spółdzielcze i pozwoliło nam to postawić kolejny krok w temacie rozwiązania zrzeszeniowego czyli budowanie wspólnych ryzyk, monitorowania i egzekwowania.

To, co było bardzo mocno dyskutowane i w wielu wystąpieniach wyraźnie artykułowane to budowanie zintegrowanego rozwiązania zrzeszeniowego w różnych funkcjach, usługach, zadaniach, które występują w ramach grupy. Przenoszenia pewnych funkcji backofficowych do banku zrzeszającego, bo jest on bankiem apeksowo-biznesowym, w celu nastawienia banków spółdzielczych na poprawienie efektywności biznesowej.

Relacja video dostępna tutaj

aleBank.pl