Trzecie miejsce dla MetLife pod względem udziału w rynku w 2014 roku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

metlife.01.400x153Na koniec 2014 roku MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (TUnŻiR) odnotowało przypis składki brutto w wysokości 2,1 mld złotych, co stanowi wzrost  o 6,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy spadku przypisu składki dla całego rynku  o ponad 8%. Spółka zajmuje 3. pozycję na rynku ubezpieczeń na życie, awansując z 6. miejsca w 2013 r. Zysk netto MetLife TUnŻiR S.A. w 2014 r. wyniósł 351 mln złotych.

Coraz silniejsza pozycja rynkowa
– Spadek składki na rynku ubezpieczeń na życie spowodowany był ograniczeniem sprzedaży lub całkowitym wycofaniem się wielu ubezpieczycieli z oferowania polis o charakterze inwestycyjnym sprzedawanych w placówkach bankowych. Na obniżenie atrakcyjności takich form oszczędzania wpłynął zarówno spadek stóp procentowych jak i likwidacja pewnych ulg podatkowych. Pod wpływem działań informacyjnych prowadzonych przez Rzecznika Ubezpieczonych, UOKiK i KNF klienci baczniej zaczęli przyglądać się takim produktom i ich dopasowywaniu do swoich rzeczywistych potrzeb, co dodatkowo mogło obniżyć sprzedaż. W pozostałych segmentach rynku, przede wszystkim w ubezpieczeniach ochronnych, nastąpiło polepszenie koniunktury i wyraźny trend wzrostowy. Przykładem tego może być ponad 6% wzrost składki w MetLife i zysk netto w wysokości 351 mln złotych, które plasują nas na 3. pozycji wśród ubezpieczycieli na życie zarówno pod względem przypisu składki brutto, jak i zysku. – mówi Łukasz Kalinowski, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny MetLife TUnŻiR S.A.

Rebranding i marka MetLife
Od roku 2014 spółka posługuje się marką MetLife, za którą stoją takie wartości jak: szacunek i troska o klientów, doskonalenie standardów działania, proponowanie klientom rozwiązań w oparciu o ich potrzeby oraz otwartość na nowości i różnorodność. Jesienią rozpoczęła się kampania reklamowa firmy pod hasłem „Rozwijamy się dla Ciebie od ponad 145 lat”. Celem kampanii jest zbudowanie świadomości marki oraz przedstawienie wizerunku MetLife jako wiodącej, globalnej firmy oferującej ubezpieczenia, emerytury i inwestycje.

Oferta ubezpieczeniowa oparta na potrzebach klientów  
W 2014 roku spółka wprowadziła nowe flagowe produkty do swojej oferty. Bezpieczne Dziecko to indywidualne ubezpieczenie na życie dedykowane dla dzieci, stworzone we współpracy z rodzicami. Produkt ten zapewnia finansowe wsparcie w przypadku takich zdarzeń jak złamania i oparzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku, pobyt w szpitalu i operacja oraz choroba lub trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku.  MetLife Invest, czyli indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, to produkt, który daje możliwość m.in. skorzystania z prowadzonego bez opłaty administracyjnej rachunku dodatkowego. Rachunek ten pozwala dodatkowo inwestować doraźne wpłaty. Dzięki elastycznej konstrukcji produktu, klienci mogą dowolnie poszerzać oferowaną ochronę.

Analiza rynku
W ubiegłym roku firma MetLife zaprezentowała wyniki badania Employee Benefit Trends Study (EBTS), które od 12. lat prowadzone jest w Stanach Zjednoczonych i powielane na innych rynkach. Jest to analiza ważnych aspektów związanych ze świadczeniami pozapłacowymi oraz zmieniających się trendów w tym zakresie na całym świecie. Zeszłoroczną edycją badania po raz pierwszy w historii zostali objęci również polscy pracodawcy i pracownicy.  Z wyników badania wynika, że 49% pracowników zatrudnionych w firmach międzynarodowych podkreśla, że ulepszone benefity pracownicze lub plany emerytalne zachęciłyby ich do pozostania z obecnym pracodawcą. Te wskazania są jeszcze wyższe w przypadku osób zatrudnionych w firmach krajowych – gdzie aż 62% badanych uważa ten czynnik za decydujący.

Wyróżnienia dla MetLife
W 2014 roku MetLife została wyróżniona przez klientów Godłem Firma Przyjazna Klientowi. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla wysokiej jakości obsługi, a organizacje, które je otrzymują wyróżniają się pod względem profesjonalnej obsługi klienta. MetLife zajęło również pierwsze miejsce w rankingu najbardziej efektywnych firm w kategorii „Instytucje Finansowe” oraz otrzymało tytuł Perły Polskiej Gospodarki. Partnerem merytorycznym  i autorem metodologii rankingu jest Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Akademia Nauk.

Działania CSR
Firma na co dzień angażuje się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wspierając fundacje: Mam Marzenie, Młodzieżowej Przedsiębiorczości, stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce oraz Hospicjum dla Dzieci Nadzieja w Toruniu. Ambicją firmy jest promowanie świadomości finansowej i ubezpieczeniowej oraz rozwijanie przedsiębiorczych postaw. Firma wspiera również finansowo najbardziej potrzebujących oraz promuje wolontariat wśród pracowników.

Małgorzata Morańska
Koordynator ds. PR
Departament Komunikacji i Promocji
MetLife