Zysk spółek UNIQA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Spółki UNIQA działające w Polsce zebrały 636 mln zł składki przypisanej brutto w I półroczu 2016 roku. Zysk brutto spółek UNIQA wyniósł 21,4 mln zł na koniec czerwca. Nastąpiła znacząca poprawa wyniku finansowego towarzystwa życiowego UNIQA. Rosnący poziom odszkodowań pogarsza wynik techniczny majątkowego biznesu UNIQA. 635,96 mln zł wyniosła wartość składki brutto zebranej przez spółki ubezpieczeniowe UNIQA w Polsce w pierwszym półroczu 2016 roku. Oznacza to 1-proc. wzrost (I-VI 2015: 629,31 mln zł) w porównaniu z pierwszym półroczem 2015 r. UNIQA zebrała więcej składki niż przed rokiem z ubezpieczeń komunikacyjnych, indywidualnych na życie oraz grupowych pracowniczych na życie.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

W pierwszym półroczu 2016 roku towarzystwo majątkowe UNIQA zebrało składkę przypisaną brutto na poziomie 575,64 mln zł, wobec 546,53 mln zł w analogicznym okresie roku 2015. Oznacza to wzrost o 5,3 proc., który jest efektem odwrócenia trendów na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, gdzie pogarszające się wyniki finansowe rynku (duża strata techniczna w 2015 roku i w I kwartale 2016 roku) zmusiły ubezpieczycieli do podnoszenia cen. UNIQA kontynuuje w tym segmencie politykę utrzymywania cen na poziomie adekwatnym do ponoszonego ryzyka, co przy zmniejszonej presji cenowej ze strony rynku przekłada się na wzrost sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych.

W efekcie składka z ubezpieczeń OC komunikacyjnych wzrosła w pierwszym półroczu 2016 roku o 29,6 proc., do 186,8 mln zł, a z ubezpieczeń auto-casco o 36 proc., do 109,1 mln zł. Równolegle ze wzrostem sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych rośnie przypis z ubezpieczeń assistance (wzrost o 62,6 proc.) oraz wypadkowych (wzrost o 7,9 proc.). Jeśli chodzi o ubezpieczenia majątku, to w tym segmencie spółka odnotowała spadek przypisu, co jest związane przede wszystkim z dwiema dużymi umowami budowlano-montażowymi, które podwyższały wysokość przypisu w I półroczu 2015 roku.

– Poza tym wpływ na przypis składki ma pogłębiająca się walka cenowa w ubezpieczeniach majątku. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń korporacyjnych, masowych, jak i gwarancji. Zastój w realizacji kontraktów infrastrukturalnych ma też przełożenie na spadek liczby wystawianych gwarancji kontraktowych – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek UNIQA w Polsce. – Na trudnym rynku UNIQA stawia na rozwój oferty produktowej i stąd w drugim kwartale wdrożyliśmy dwa nowe produkty dla firm. Pierwszy to OC z tytułu prowadzenia działalności dla dużych korporacji, a drugi dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw – „Twój Biznes Plus”. Produkty nie tylko dobrze zostały przyjęte przez agentów i brokerów, ale również samych klientów co widać w wynikach sprzedaży – dodaje.

UNIQA w tym roku kontynuuje rozpoczęte już w 2015 r. procesy optymalizacji kosztów. W efekcie koszty administracji spadły o 7,8 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2015. W dalszym ciągu – podobnie jak cały rynek – musi mierzyć się z problemem rosnącego poziomu średniej szkody rzeczowej w komunikacji (efekt rekomendacji KNF) oraz bardzo aktywnej działalności kancelarii odszkodowawczych w obszarze szkód osobowych. Te czynniki negatywnie wpływają na poziom szkodowości (wzrost o 16 proc. wypłacanych odszkodowań i świadczeń) i w znacznym stopniu „konsumują” pozytywny wpływ rosnących cen na wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych.

Pozytywnym aspektem jest z kolei wygenerowanie dobrych wskaźników szkodowości w grupach ubezpieczeń majątkowych. Jest to efektem konsekwencji w realizacji polityki oceny ryzyka oraz braku dużej liczby negatywnych zdarzeń pogodowych.

– Rosnący poziom odszkodowań w ubezpieczeniach komunikacyjnych był głównym czynnikiem decydującym o pogorszeniu wyników finansowych UNIQA w pierwszym półroczu 2016 roku – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek UNIQA w Polsce.

Zysk finansowy brutto za pierwsze 6 miesięcy roku liczony wg międzynarodowych standardów rachunkowości  wyniósł 15,64 mln zł był niższy o 43,8 proc. od wyniku uzyskanego rok wcześniej (I-VI 2015: 27,84 mln zł). Zysk netto wyniósł z kolei 12,69 ml zł wobec 22,28 mln zł osiągniętych rok wcześniej (spadek o 43 proc.).

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Wynik finansowy znacząco poprawiła z kolei spółka życiowa UNIQA. Zysk brutto liczony wg międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 5,72 mln zł za pierwsze półrocze 2016 rok (I-VI 2015: 1,58 mln zł), a zysk po opodatkowaniu 4,62 mln zł (I-VI 2015: 1,27 mln zł). Wynik finansowy był czterokrotnie wyższy niż po pierwszym półroczu 2015 roku. Na tak istotną poprawę wpływ miały efektywne procesy oceny ryzyka pozwalające osiągnąć wzrosty sprzedaży produktów ze składką regularną przy jednoczesnym zachowaniu ich rentowności. Do tego dochodzi ścisła kontrola poziomu ponoszonych kosztów i optymalizacja procesów biznesowych.

Łączna wartość składki przypisanej w spółce życiowej UNIQA wyniosła 60,3 mln zł w pierwszym półroczu 2016 roku wobec 82,8 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku. Niższa wartość składki wynika głównie z redukcji poziomu składki dla produktów typu unit-linked ze składką jednorazową.

Wartość przypisanej składki regularnej w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosła 56,5 mln zł (I-VI 2015: 56,8 mln zł). Przyczyną niewielkiego spadku były wahania sprzedaży produktów sprzedawanych poprzez instytucje finansowe oraz niższa sprzedaż ubezpieczeń typu unit-linked. W przypadku pozostałych linii produktowych widoczny był dynamiczny rozwój sprzedaży, w tym 17-proc. wzrost dla indywidualnych ubezpieczeń na życie, jak również 6,2-proc. wzrost sprzedaży grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Na ten wzrost wpływ miało rozszerzenie oferty ubezpieczeń indywidualnych o roczne, terminowe ubezpieczenie “Spokojne Życie” z dodatkową umową – od zachorowania na raka oraz indywidualne ubezpieczenie na życie „Pakiet Bezpieczeństwa” składające się w jednym z wariantów z 31 ryzyk chroniących ubezpieczonego i jego bliskich. W tym roku jeszcze UNIQA wprowadzi ubezpieczenie ochronne dla małych grup pracowników, liczących do 9 osób.

Katarzyna Ostrowska
Rzeczniczka Prasowa
UNIQA Polska