Wyniki finansowe

Z rynku finansowego

Zysk spółek UNIQA

Spółki UNIQA działające w Polsce zebrały 636 mln zł składki przypisanej brutto w I półroczu 2016 roku. Zysk brutto spółek UNIQA wyniósł 21,4 mln zł na koniec czerwca. Nastąpiła znacząca poprawa wyniku finansowego towarzystwa życiowego UNIQA. Rosnący poziom odszkodowań pogarsza wynik techniczny majątkowego biznesu UNIQA. 635,96 mln zł wyniosła wartość składki brutto zebranej przez spółki ubezpieczeniowe UNIQA w Polsce w pierwszym półroczu 2016 roku. Oznacza to 1-proc. wzrost (I-VI 2015: 629,31 mln zł) w porównaniu z pierwszym półroczem 2015 r. UNIQA zebrała więcej składki niż przed rokiem z ubezpieczeń komunikacyjnych, indywidualnych na życie oraz grupowych pracowniczych na życie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Wyniki finansowe Alior Banku – utrzymanie dynamiki wzrostu i zakończenie fuzji z Meritum Bankiem

.

  • Skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku po III kwartałach 2015 r. wyniósł 270 mln zł i był o 22 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

  • W ciągu III kwartałów br. Alior Bank wypracował blisko 1,6 mld zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym ponad 1,1 mld zł z tytułu odsetek oraz 252 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów w ujęciu rocznym o 16 proc.

  • Na koniec września 2015 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 29,4 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 31,4 mld zł. To odpowiednio 29 proc. i 39 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na bezpiecznym poziomie 93,5 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Wyniki finansowe Grupy Alior Banku powyżej oczekiwań rynku

.

  • Skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku w I połowie 2015 r. wyniósł blisko 179 mln zł i był o 18 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

  • Po pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa Alior Banku wypracowała 1,045 mld zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym blisko 717 mln zł z tytułu odsetek oraz 163 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów w ujęciu rocznym o 18 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Blisko miliard złotych zysku PZU w I kwartale 2015

wykres.obliczenia.01.400x26Wynik finansowy netto Grupy PZU po I kwartale 2015 roku wyniósł ponad 941 mln zł i z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych1 wzrósł o 25,2% względem pierwszego kwartału ubiegłego roku. Aż o 5,1 p.p. do poziomu 27,6% wzrósł także wskaźnik ROE. Wysoką wartość osiągnęła także sprzedaż ubezpieczeń: składka przypisana brutto wyniosła 4,7 mld zł. PZU planuje  przeznaczyć na wypłatę dywidendy z zysku za rok 2014 blisko 2,6 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo Banku Ochrony Środowiska
Bankowość

Bank Ochrony Środowiska opublikował wyniki kwartalne

Jednostkowy zysk netto Banku Ochrony Środowiska w I kwartale 2015 r. wyniósł 15,2 mln zł. Bank, podobnie jak w minionym roku, umacniał swoją pozycję na rynku finansowania projektów wspierających ochronę środowiska. Na koniec marca 2015 r. udział kredytów proekologicznych w portfelu Banku wynosił ok. 28 proc. salda kredytów ogółem, czyli o 1,5 pkt proc. więcej w porównaniu z 31 grudnia 2014 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Finanse i gospodarka

Małe firmy i budowlanka mają najwięcej złych długów – analizy NBP i EulerHermes

pln.01.400x267Przeważająca część polskich firm terminowo spłaca zobowiązania kredytowe wobec banków, a dwie trzecie przedsiębiorstw nie zalega również z płatnościami na rzecz swoich kontrahentów – takie dane znajdziemy w najnowszym raporcie Narodowego Banku Polskiego poświęcony kondycji sektora przedsiębiorstw w II kwartale 2014 roku. Na poprawę w dziedzinie płynności finansowej polskich spółek zdaje się wskazywać również malejąca liczba ogłoszonych upadłości – zjawisko to odnotowały niezależne badania, przeprowadzone przez firmę EulerHermes

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Komputronik: rekordowe zyski i dynamiczne poszerzanie oferty spółki

analiza.400x267Ugruntowanie silnej pozycji w sektorze sprzedaży stacjonarnej, dynamiczny rozwój kanału dystrybucji e-commerce, ekspansja na rynki zagraniczne oraz konsekwentne poszerzanie oferty sprzedażowej o produkty spoza branży elektronicznej – to najważniejsze elementy strategii Grupy Komputronik, realizowanej w 2013 roku. Efekty nowego modelu biznesowego znalazły odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki: zysk z działalności operacyjnej spółki w roku 2013 wzrósł w porównaniu z okresem poprzednim aż o 140 proc, przy jednoczesnym wzroście skonsolidowanych przychodów na poziomie zaledwie 37,8 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raporty

Polacy źle oceniają swoją obecną sytuację finansową, lecz z optymizmem patrzą w przyszłość

wykres.kalkulacje.250x181.jpgPolacy są większymi optymistami w ocenie swojej przyszłej sytuacji finansowej niż inni mieszkańcy Europy. Pomimo że aż 2/3 rodaków nie jest zadowolonych ze swojej obecnej kondycji finansowej, to aż 59% wierzy, że ich stan majątkowy wkrótce się poprawi. To wyniki 14. edycji badania European Trusted Brands przeprowadzonego przez Reader’s Digest.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

ABC Data: rosnąca sprzedaż i inwestycje spółki

finanse.wykres.01.400x267Siedmioprocentowy wzrost sprzedaży w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku i rekomendowana dywidenda o 50 procent wyższa aniżeli przed rokiem – takie wyniki osiągnął znany na polskim i środkowoeuropejskim rynku dystrybutor sprzętu elektronicznego ABC Data. Wszystko wskazuje na to, ze tendencja wzrostowa będzie kontynuowana – zgodnie z prognozą wartość sprzedaży w roku 2014 wzrosnąć ma o niespełna 20 procent.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Pragma zwiększa portfel

pragma.faktoring.02.400x116W I kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa Pragma Faktoring zanotowała wzrost wartości kontraktacji, który kształtował się na poziomie 103,8 mln zł. Analogicznie jak w poprzednim okresie, największy udział w strukturze wierzytelności miał faktoring z regresem – uzyskane środki w kwocie 53,4 mln zł stanowią 51 proc. całego portfela. Kolejnymi popularnymi usługami, które zanotowały znaczący wzrost r/r są: faktoring ubezpieczony z regresem (88 proc.) oraz faktoring eksportowy (1178 proc.).

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

BNP Paribas: dobre wyniki finansowe i wyróżnienia w dziedzinie HR

bnp.paribas.01.400x129„Konsekwentnie realizujemy naszą strategię” – pod takim hasłem grupa kapitałowa BNP Paribas zaprezentowała wyniki finansowe za rok 2013. Wszystko wskazuje na to, że konsekwencja się opłaca: zysk netto całej grupy za rok 2013 wyniósł 102,3 mln złotych. To rezultat trzykrotnie lepszy niż rok wcześniej, kiedy grupa BNP Paribas Bank Polska wykazała się zyskiem 30,8 mln złotych. Bank został również wyróżniony za prowadzoną w ostatnim czasie politykę personalną.

CZYTAJ WIĘCEJ
PKO Bank Polski - Logo
Artykuły

2013 rok – pod znakiem ekspansji i dynamicznego rozwoju biznesu

W 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała solidny wynik finansowy na poziomie 3,2 mld zł. Zysk wypracowany w samym IV kwartale ubiegłego roku wyniósł 938 mln zł, co oznacza 25 proc. wzrost w stosunku do kwartału poprzedniego. Wzrosły wolumeny kredytowe i depozytowe. Bank obsługuje już ponad 8 mln klientów. Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było podpisanie umowy zakupu części polskich aktywów skandynawskiej Grupy Nordea, co umożliwi znaczne zwiększenie skali działalności oraz wygenerowanie synergii przychodowych i kosztowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 19 Z 19