Tomasz Kubiak

Konferencja prasowa Banku Pekao
Z rynku finansowego

Bank Pekao z nową strategią: wypłata dywidendy w górnym przedziale, brak planów przejęć i fuzji

Bank Pekao chciałby wypłacić za 2020 roku dywidendę w górnym przedziale polityki dywidendowej ustalonej na poziomie 50-75 proc. Największy apetyt na wzrost bank ma w segmencie pożyczek gotówkowych, kredytów dla mikrofirm oraz dla małych i średnich firm. Pekao chce utrzymać wzrost kosztów poniżej dynamiki inflacji – poinformował wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Pekao S.A. - Logo
Z rynku finansowego

Bank Pekao: zysk netto grupy w I kw. 2020 r. wyniósł 186,9 mln zł, powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 186,9 mln zł z 242,3 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 123,3 mln zł. Bank zawiązał odpisy na szacowane pogorszenie się portfela kredytowego w związku z epidemią COVID-19 w wysokości blisko 200 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tomasz Kubiak
Z rynku finansowego

Wiceprezes Banku Pekao: przez koronawirusa cele ze strategii nie do zrealizowania w 2020 r.

Bank Pekao nie obserwuje pogorszenia jakości portfela kredytowego, koszty ryzyka w I kwartale mogą być nieco większe niż 0,5 proc. – poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Tomasz Kubiak. Ocenił, że cele finansowe banku ze strategii są nie do zrealizowania w tym roku, jego zdaniem banki już w wynikach I kwartału będą tworzyły pierwsze odpisy kredytowe na koronawirusa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kadry

Zmiany w Banku Pekao S.A.

6 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała: z dniem 7 lipca 2017 r. Tomasza Kubiaka, Michała Piotra Lehmanna, Marka Lusztyna w skład Zarządu Banku i powierzyła im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku.
Dzień później, 7 lipca 2017 r. RN Pekao S.A. powołała: Tomasza Styczyńskiego z dniem 7 lipca 2017 r. oraz Marka Tomczuka z dniem 1 września 2017 r. w skład Zarządu Banku i powierzyła im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku.  
Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć od dnia uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Markowi Lusztynowi funkcję Wiceprezesa Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku – poinformował w komunikacie Bank Pekao S.A.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1