Nowy wiceprezes Banku Pekao SA

Nowy wiceprezes Banku Pekao SA
Źródło: Bank Pekao SA /Twitter
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Piotra Zborowskiego na stanowisko wiceprezesa banku z dniem 5 listopada. Jednocześnie Tomasz Kubiak zrezygnował z funkcji wiceprezesa, ze skutkiem na 4 listopada - podał bank w komunikatach.

Tomasz Kubiak pracował w Pekao od 2001 roku. Od 2017 był wiceprezesem zarządu nadzorującym pion finansowy.

Nadzór nad tym obszarem ma zostać powierzony wiceprezesowi Pawłowi Strączyńskiemu, pod warunkiem zatwierdzenia tej decyzji przez radę nadzorczą banku.

Paweł Strączyński

Paweł Strączyński jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej, kierunku finanse i bankowość oraz Master of Business Administration – Executive MBA o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem.

Od 5 sierpnia br. jest wiceprezesem Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialnym za Pion Strategii.

Wcześniej pełnił funkcję prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A., był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Pracował także w zarządach m. in.: Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., ZOWER Sp. z o.o., PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju i Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Piotr Zborowski

Piotr Zborowski jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  Wydziału Prawa i Administracji, kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W Banku Pekao S.A. pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za obszar obsługi organów korporacyjnych oraz nadzór właścicielski i wsparcie prac Zarządu i Rady Nadzorczej. Był zaangażowany w proces budowania i wdrażania strategii Banku, a także realizację szeregu projektów strategicznych oraz współpracę z ramienia Banku z grupą PZU S.A.

Wcześniej pracował m. in. w organach administracji rządowej: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych, na stanowisku zastępcy Dyrektora Biura Ministra.

Pełnił funkcje doradcze w Agencji Mienia Wojskowego oraz odpowiadał za nadzór organizacyjno-prawny w Wojskowym Przedsiębiorstwie Handlowym.

Źródło: PAP BIZNES, Bank Pekao SA