Zmiany w Banku Pekao S.A.

Zmiany w Banku Pekao S.A.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
6 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała: z dniem 7 lipca 2017 r. Tomasza Kubiaka, Michała Piotra Lehmanna, Marka Lusztyna w skład Zarządu Banku i powierzyła im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku. Dzień później, 7 lipca 2017 r. RN Pekao S.A. powołała: Tomasza Styczyńskiego z dniem 7 lipca 2017 r. oraz Marka Tomczuka z dniem 1 września 2017 r. w skład Zarządu Banku i powierzyła im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku.   Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć od dnia uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Markowi Lusztynowi funkcję Wiceprezesa Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku - poinformował w komunikacie Bank Pekao S.A.

„Rada Nadzorcza doceniła międzynarodowe doświadczenie Pana Marka Lusztyna, który jest światowej klasy specjalistą w dziedzinie zarządzania ryzkiem i mianowała go, z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Wiceprezesem nadzorującym Pion Zarządzania Ryzykiem. Gratuluję Panu Tomaszowi Kubiakowi, wybitnemu specjaliście z zakresu alokacji kapitału i zarządzania aktywami i pasywami awansu na Wiceprezesa nadzorującego Pion Finansowy. Podążając za rosnącą siłą sektora małych i średnich firm został wydzielony w Banku Pion Bankowości SME i Pan Tomasz Styczyński, wcześniej przez 16 lat związany z Bankiem Citi Handlowym zostanie Wiceprezesem nadzorującym ten Pion. Od 1 września z Raiffeisen Polbank dołączy do nas Pan Marek Tomczuk, który przejmie odpowiedzialność za Pion Bankowości Detalicznej. Jego bogate doświadczenie pozwoli sprostać wyzwaniom jakie niesie szybki postęp technologiczny i rosnące wymagania klientów indywidualnych. Pan Michał Lehmann, wcześniej pracujący w Grupie PZU, obejmie funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za funkcje wsparcia, dyscyplinę kosztową i Pion Logistyki. Pan Andrzej Kopyrski i Pan Adam Niewiński będą kontynuować pracę wraz z nowo powołanymi Członkami Zarządu.” – powiedział Michał Krupiński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. kierujący pracami Zarządu.

Życiorysy nowych członków Zarządu Banku dostępne na stronie Banku Pekao S.A. : https://www.pekao.com.pl/o_banku/info_prasowe/?r,main,newsId=59077&r,main,sourceId=1014&r,main,newsPage=1